№ 58 (2015): ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.Каразіна СЕРІЯ “ПСИХОЛОГІЯ”

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі
фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери,
деякі питання юридичної, медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. Для
науковців, аспірантів, пошукачів.
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна (протокол №10 від 26.10.2015р.)

Опубліковано: 2016-02-23

Весь випуск

Статті