Поточний номер

Том 35 (2019): Питання політології

 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 9 від 30.09.2019 р.).

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015.

Опубліковано: 2019-09-30

Весь випуск

ЗАГАЛЬНИЙ

Переглянути всі випуски