Фахове видання України в галузі філологічних наук, засноване у 1965 році.

У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов і літератур.

Розрахований на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

ISSN 2227-1864

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21559-11459Р від 20.08.2015

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Всі статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування.

 

Галузь та проблематика

Фахове видання з філологічних наук (літературознавство).

Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства, а також огляди книг.

Призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

Мета та завдання наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, серія «Філологія»
– сприяти розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;
– створювати простір якісної публічної комунікації вчених, донесення результатів їх діяльності до
вітчизняної і світової наукових спільнот;
– сприяти формуванню новітніх методик мовознавчих та літературознавчих досліджень.

  Основні рубріки Вісника:

  • семантика та поетика літературного твору;
  • сучасні дослідження модернізму постмодернізму ХХ-ХХI століть;
  • інтертекстуальні зв'язки та рецепція художніх творів;
  • культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ;
  • актуальні проблеми сучасного мовознавства;
  • лексична та фразеологічна семантика;
  • мовлення, текст, дискурс.

 РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Мета та завдання наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія»

 – сприяти розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;

– створювати простір якісної публічної комунікації вчених, донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот;

– сприяти формуванню новітніх методик мовознавчих та літературознавчих досліджень.

«Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Філологія» дотримується певної редакційної політики, яка розроблена на основі передової світової практики і офіційно прийнята Редакційною колегією журналу.

Професійна етика

Журнал прагне до захисту високих стандартів етики в сфері публічного розкриття результатів наукових досліджень і вживає всіх можливих заходів для запобігання будь-яких протизаконних публікацій.

Відповідальність редакторів, авторів і рецензентів

Оцінка статей проводиться на основі так званого одностороннього або двостороннього «сліпого» рецензування. Всі коментарі рецензента за конкретною статтею обговорюються тільки між сторонами, які беруть участь у процесі публікації: редактором, відповідальним секретарем, авторами і рецензентами

 Редактор та відповідальний секретар приймають і розглядають матеріали від кожного учасника, незалежно від статі, національності, релігійної / політичної / сексуальної орієнтації і т. п. Щоб досягти високого рівня об'єктивності і уникнути порушення авторських прав в процесі експертизи матеріалу, редактор та відповідальний секретар не повинні розголошувати інформацію щодо поданого рукопису і його автора нікому, крім відповідного автора і рецензентів. На підставі висновку, отриманого від рецензентів, редактори мають право прийняти рукопис для публікації, відхилити матеріал або вимагати від учасника його доопрацювання. Тільки рукописи з позитивними відгуками рецензентів можуть бути опубліковані в журналі.

Беручи до уваги те, що в окремих випадках рішення про публікацію рукописи не може бути ухвалене на основі наданих висновків рецензентів, редактор може залучати до оцінки матеріалу додаткових рецензентів. Остаточний відбір статей для публікації проводить редактор. Неопубліковані рукописи не повинні використовуватися редактором чи рецензентами в будь-яких цілях і повинні залишатися конфіденційною інформацією для третіх осіб. Автори будуть проінформовані про рішення щодо прийняття та оприлюднення їх рукописів якомога швидше. Після прийняття матеріали, як правило, будуть опубліковані в наступному доступному випуску журналу. Редакція залишає за собою право на скорочення і незначну зміну статей зі збереженням головних висновків та авторської стилістики. Зміни погоджуються з автором.

Автори Вісника, відправляючи статті в редакцію, залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє третім сторонам вільно розповсюджувати опубліковані в журналі матеріали з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори погоджуються з зазначеними умовами по визначенню і захисту авторських прав, які будуть застосовані до поданих рукописів, після того як матеріал буде опублікований на сторінках журналу. Подання статті передбачає, що представлений на розгляд матеріал є оригінальною роботою авторів, яка не була опублікована раніше, не прийнята до публікації в іншому місці і не перебуває на розгляді в інших виданнях, її публікація здійснюється за спільною згодою всіх авторів рукописи, і якщо вона буде прийнята до друку, то не буде опублікована в іншому виданні в тій же формі, англійською або будь-яких інших мовах, без письмової згоди видавця.

Відповідальність за зміст статей, достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств і організацій та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені в цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії журналу.

Після надходження всі статті передаються на розгляд рецензентам.

Рецензент повинен надати зрозумілий і об'єктивний висновок, уникаючи особистої критики і суб'єктивності. Всі коментарі та пропозиції рецензента повинні бути аргументованими.

Рецензент зобов'язується зберігати в суворій конфіденційності всі отримані рукописи і не використовувати їх для особистої вигоди. Всі відповідні джерела даних в рукописі повинні бути підтверджені рецензентом. Про будь-якої подібності матеріалу з текстом опублікованих робіт або при виникненні сумніву в плагіаті рецензент повинен негайно повідомити редактору.

Політика журналу відносно плагіату

Повага до прав інтелектуальної власності є провідним принципом професійної етики журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія». Плагіат є явним порушенням таких етичних принципів. Матеріали, що направляються для публікації у Віснику, перевіряються усіма доступними для редакції засобами для запобігання плагіату. Зокрема, перевірка здійснюється за допомогою Антиплагіатної інтернет-системи Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl).

Відповідальність авторів полягає в тому, щоб гарантувати, що статті, представлені на розгляд до редакції Вісника, підготовлені з дотриманням високих етичних стандартів.

Щоб повідомити видавцеві про можливі факти плагіату, надішліть листа редактору журналу, вказавши дані, необхідні для проведення розслідування:

а) імена та контакти осіб (особи), які пред'являють претензії в зв'язку з порушенням їхніх авторських прав;

б) бібліографічні дані оригінальної роботи (назва статті, автор, місце і дата публікації);

в) цитата (ідея, твердження) в статті, автор якої, як стверджується, здійснив плагіат;

г) зазначення конкретних сторінок, розділів, абзаців в кожній роботі, які свідчать про наявність плагіату.

Після завершення розслідування Редакційна колегія журналу на основі рекомендацій редактора визначить штрафні санкції, які будуть застосовані до автора, який здійснив плагіат. Всі аспекти розслідування є суворо конфіденційною інформацією. Імена та контакти осіб (особи), які висунули претензії, будуть залишатися конфіденційними і будуть використані лише для цілей розслідування. Ухвалене за результатами розслідування рішення буде негайно повідомлено редактором усім сторонам. У разі виявлення плагіату всі сторони будуть проінформовані про заходи, які будуть вжиті. Зокрема видавцем можуть бути вжиті такі заходи:

- Видавець інформує завідувача кафедри, декана або наукового керівника учасника, який вчинив плагіат.

- Автору, який скоїв плагіат, буде запропоновано написати офіційного листа авторам оригінальної роботи, авторські права яких були порушені, з визнанням фактів плагіату і вибаченнями.

- Якщо стаття вже була опублікована, Видавець розмістить повідомлення про плагіат, грунтуючись на результатах власного дослідження, і видалить доступ до повного тексту роботи. Сама ж стаття буде зберігатися в базі даних Видавця для майбутніх досліджень або юридичних цілей.

- Якщо плагіат виявлений на етапі подачі, стаття може бути автоматично відхилена редактором без подальшого розгляду і без проведення будь-якого подальшого розслідування з приводу плагіату. Крім того, автору (авторам) буде відправлено лист-попередження, в якому також будуть розкриті основні положення політики журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія» щодо плагіату.

Якщо автори відмовляються виконувати вищенаведені вимоги (наприклад, вони відмовляються написати офіційного листа з вибаченнями), або якщо в процесі розслідування виявлено численні порушення авторських прав одними і тими ж авторами, Вісник зберігає за собою право ввести додаткові санкції, такі як автоматична відмова від прийняття в друк всіх поточних і майбутніх матеріалів цих авторів протягом тривалого періоду часу.

Політика відкритого доступу

«Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі вільний публічний доступ в мережі Інтернет, який дозволяє будь-якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, робити пошук, або посилання на повні тексти статей, сканувати їх для індексації, передавати їх як дані в програмне забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, за винятком тих, які пов'язані з особистим доступом користувача до самої мережі Інтернет.

Єдиним обмеженням щодо відтворення та розповсюдження матеріалів є дотримання авторського права в цій області, що передбачає можливість автора контролювати цілісність своєї роботи, належне визнання його права і цитування.

Кожен користувач мережі Інтернет має вільний і необмежений доступ до повних текстів статей, опублікованих у журналі. Після публікації всі матеріали відразу доступні в онлайн режимі (без тривалого очікування). Зокрема, статті, опубліковані в журналі «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія», після виходу в світ чергового номера видання розміщуються в форматі PDF-файлів на сайті журналу. Всім відвідувачам сайту надається вільний доступ до повних текстів матеріалів, опублікованих у журналі. Завдяки цьому автори мають можливість подавати на розгляд наукової спільноти результати своїх власних досліджень.

Політика відносно авторських прав

Автори зберігають авторське право на всі їх роботи, опубліковані в журналі «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія« Філологія ».

Подання матеріалу на розгляд редактору журналу передбачає, що матеріал є оригінальною, неопублікованою роботою авторів, яка не була опублікована раніше, не прийнята до публікації в іншому місці і не перебуває на розгляді у будь-якого іншого видавця друкованого або електронного видання.

Видавець співпрацює з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського і дозволяє їй створювати постійні архіви опублікованих номерів журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія »з метою збереження та відновлення.

Міжнародна індексація журналу

Журнал індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних, як  Ulrichsweb,  Google Scholar та  Національніа бібліотека України імені В. І. Вернадського.