ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ

  • Лідія Сергіївна Нечепоренко
Ключові слова: педагогічний вплив, управлінські уміння, андрагогіка, онтопедагогіка, інвайронментальна педагогіка.

Анотація

У статті розв’язується проблема формування управлінських умінь студентів у класичному університеті з погляду сучасних вимог , умов соціально-економічного життя та майбутньої професії. У  зв’язку  з посиленими  запитами на  спеціалістів  з  класичною університетською освітою зростають і завдання реальної підготовки управлінців.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Лідія Сергіївна Нечепоренко

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреат міжнародної премії з педагогіки.

Посилання

1. Бакіров В.С. Выступление на заседании Международной летней школы лидеров студенческого самоуправления высших учебных заведений Украины 24.09.20007 г . – В кн.: Материалы Международной летней школы лидеров студенческого самоуправления высших учебных заведений Украины. Т. 1. // Развитие студенческого самоуправления: от постсоветской к европейской модели Украина, Латвия, Германия. – Харьков: Издательский центр Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2008. – 360 с.
2. Кремень В. Г. Енциклопедія освіти. – К.: Юрінком Інтер., 2008. – 941-946 с.
3. Гура О. І. Вступ до спеціальності «Педагогіка вищої школи»: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005.– 196 с.
4. Добролюбов Н. А. Уроки заданные жизнью. – М., 1987.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Нечепоренко, Л. С. (2015). ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 14-19. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3552