ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ

  • Лідія Сергіївна Нечепоренко
Ключові слова: педагогічний вплив, управлінські уміння, андрагогіка, онтопедагогіка, інвайронментальна педагогіка.

Анотація

У статті розв’язується проблема формування управлінських умінь студентів у класичному університеті з погляду сучасних вимог , умов соціально-економічного життя та майбутньої професії. У  зв’язку  з посиленими  запитами на  спеціалістів  з  класичною університетською освітою зростають і завдання реальної підготовки управлінців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Сергіївна Нечепоренко

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреат міжнародної премії з педагогіки.

Посилання

1. Бакіров В.С. Выступление на заседании Международной летней школы лидеров студенческого самоуправления высших учебных заведений Украины 24.09.20007 г . – В кн.: Материалы Международной летней школы лидеров студенческого самоуправления высших учебных заведений Украины. Т. 1. // Развитие студенческого самоуправления: от постсоветской к европейской модели Украина, Латвия, Германия. – Харьков: Издательский центр Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2008. – 360 с.
2. Кремень В. Г. Енциклопедія освіти. – К.: Юрінком Інтер., 2008. – 941-946 с.
3. Гура О. І. Вступ до спеціальності «Педагогіка вищої школи»: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005.– 196 с.
4. Добролюбов Н. А. Уроки заданные жизнью. – М., 1987.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нечепоренко, Л. (2015). ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 14-19. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3552