ПЕДАГОГІКА ОСОБИСТОСТІ

  • Лідія Сергіївна Нечепоренко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: педагогіка особистості, індивідуальність, гармонізація особистості, злагода з довкіллям.

Анотація

У статті  розкривається  сутність педагогіки  особистості  як перспективного напрямку розвитку гуманітарного знання. Особистість є основним компонентом педагогічного процесу, який спрямовується на забезпечення злагоди в суспільстві, гармонізації поведінки індивідуальності з довкіллям і з собою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Сергіївна Нечепоренко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреат міжнародної премії з педагогіки.

Посилання

1. Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский). Православный катихизис. – К.: Типография Киево-Печерской Лавры, 2008. – 150 с.

2. Зміст і сутність педагогічної діяльності: Навч. Посібник / О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов, С.М. Пазиніч та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 228 с.

3. Личностно-ориентированое обучение: Хрестоматия: Для студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений / Сост. Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. – М.: СГУ, 2005 – 263 с.

4. Нечепоренко Л.С. Ідеологія онто-інвайронментального виховання вчителя. Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг . Редакцією акад. І. Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків: ОВС, 2002. – Вип. 22 – с. 112-119

5. Нечепоренко Л.С. Онтопедагогіка та інвайронментальна педагогіка: Навч. Посібник. Харків: Основа, 2001. – 238 с.

6. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский. Дух, душа, тело. М., «ДАРЪ», 2005. – 320 с.

7. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1980. – 430 с.

8. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. Педагогическое наследие / Сост. О.В. Сухомлинская. – М.: Педагогика, 1990. – 228 с.

9. Сытин Г.Н. Животворящая сила – СПб: ООО «Лейла», 2000. – 352 с. 10. Ю.Д. Трактат о человеческой природе. Книга первая. О познании. / Пер. с англ. С.И. Церетели. Вступ. Статья М.А. Абрамова, примечания И.С. Нарского. (История философии в памятниках). – М.: «Канон», 1995. – 400 с.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Нечепоренко, Л. (2015). ПЕДАГОГІКА ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 102-109. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3452