ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

  • Сергій Борисович Бєляєв
Ключові слова: педагогічна взаємодія, технологічний підхід, інноваційна педагогічна діяльність.

Анотація

У  статті  розглядаються принципові питання  організації педагогічної  взаємодії  у ВНЗ педагогічного профілю. Провідною  є  думка про необхідність створення умов для свідомого активного оволодіння студентами педагогічними знаннями, готовності працювати в умовах оновлення форм та методів організації навчального процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Борисович Бєляєв

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Дичківська І.М. // Дичківська Ілона Миколаївна// Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. (Альма-матер).
2. Лозова В.І. // Лозова Валентина Іванівна// Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів/ Харк. держ. Пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – 2-е вид., доп. – Харків: «ОВС», 2000. – 164 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бєляєв, С. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 17-23. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3522