ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

  • Сергій Борисович Бєляєв
Ключові слова: педагогічна взаємодія, технологічний підхід, інноваційна педагогічна діяльність.

Анотація

У статті розглядаються принципові питання організації педагогічної взаємодії  у ВНЗ  педагогічного  профілю. Провідною  є  думка  про необхідність  створення  умов  для  свідомого  активного  оволодіння студентами педагогічними знаннями, готовності працювати в умовах оновлення форм та методів організації навчального процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Борисович Бєляєв

кандидат  педагогічних  наук,  доцент, завідувач  кафедри  педагогіки  та  психології Харківського  гуманітарно-педагогічного інституту.

Посилання

1. Дичківська І.М. // Дичківська Ілона Миколаївна// Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. (Альма-матер).
2. Лозова В.І. // Лозова Валентина Іванівна// Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів/ Харк. держ. Пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., доп. – Харків: «ОВС», 2000. – 164 с.
Опубліковано
2015-09-04
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бєляєв, С. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 35-41. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3611