ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

  • Сергій Борисович Бєляєв
Ключові слова: самостійна робота, кредитно-модульна система організації навчального процесу, технологія організації самостійної роботи.

Анотація

У  статті  розглядаються  питання  організації  самостійної  роботи студентів. Провідною є думка про необхідність створення технології організації самостійної роботи, що є природно  інтегрованою у кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Буряк В.К. / Володимир Костянтинович Буряк. – Самостійна робота з книгою. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990.
2. Козаков В.А./ Віталій Андрійович Козаков – Самостоятельная работа студентов и ее информационно-метоическое обеспечение: Учеб. Пособие. К.: Віща шк., 1990. – 248 с.
3. Жерновникова О.А. / Оксана Анатоліївна Жерновнікова – Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичного коледжу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. Харків 2009, – 219 с.
4. Журавська Л.М. /Л.М. Журавська – Педагогічні умови управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання». К., 1999. – 28 с.
5. Балицька Т.В. / Т.В. Галицька – Психолого-педагогічні та методичні умови організації самостійної робот студентів у світлі Болонського процесу. Луганськ, 2004. – С. 34-41.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бєляєв, С. (2015). ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 13-23. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3497