Методичні особливості дослідження світових урбанізаційних процесів

  • Катерина Кравченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4654-3185
Ключові слова: урбанізація, урбанізаційні процеси, чисельність населення, економічний розвиток, місто, міське населення, методи дослідження

Анотація

 

 Метою цієї статті є розкриття методичних особливостей дослідження урбанізації та аналіз світових урбанізацій­них процесів. Урбанізація є складним суспільно-географічним процесом, який розвивається та проявляється у двох вимірах: просторовому та суспільному, отже, урбанізаційні процеси є передумовою глобальних трансформацій як у просторовому, так і у суспільно-географічному вимірі.

Основний матеріал. Урбанізація є специфічним суспільно-географічним процесом, який характеризується знач­ною динамічністю та глобальністю прояву. Найбільшою проблемою сучасної урбанізації є переорієнтація векторів її поширення та розвитку: якщо у XІX-XX століттях урбанізація була явищем, притаманним здебільшого розвиненим та високорозвиненим країнам, то у XXI столітті викликом для суспільства є інтенсивний розвиток урбанізації у кра­їнах низького рівня розвитку, країнах «третього світу». Для дослідження світових урбанізаційних процесів можна використати широкий комплекс філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів, а для оцінки рівня інтенсивності процесу урбанізації доречним є використання параметрів та набору індикаторів, що характеризують стан просторової трансформації під антропогенним впливом, рівень розвитку економіки і суспільства тощо. Значна частина країн світу для визначення міських (урбанізованих) територій використовує первинні критерії – адміністра­тивний (25,3 %), демографічний (15,9 %) та урбаністичний (3,4 %).

Аналіз показників, які характеризують особливості розвитку сучасних урбанізаційних процесів, засвідчує значну диференціацію прояву. Відмінною особливістю є підвищення рівня урбанізації у бідних країнах Африки та Латинської Америки. Встановлення взаємозалежності між рівнем економічного розвитку країни (ВВП на душу населення) до чи­сельності міського населення доводить безумовний прямий, але умовний зворотній взаємозв’язок.

Висновки і подальші дослідження. Проведений апробаційний аналіз процесу урбанізації у світовому та регіо­нальному вимірах, дослідження співвідношення частки міського населення та ВВП країн світу засвідчують спромож­ність обраних підходів і методів дослідження та обумовлює використання оригінальних (авторських) методів і мето­дик дослідження для моніторингу та прогнозування подальшого розвитку урбанізації на різних ієрархічних рівнях.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Катерина Кравченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Bai, X., Chen, J., Shi, P. (2019). Landscape Urbanization and Economic Growth.: Positive Feedbacks and Sustainability Dilemmas // Environmental Science & Technology, 46, 132–139 (in English).

Cities Alliance. Available at: https://www.citiesalliance.org/how-we-work/porfolio-results/cities-alliance-results/overall-results (in English).

Demographia World Urban Areas 12th Annual Edition. Available at: http://www.demographia.com/db-worldua.pdf (in English).

Soliman, K. (ed.), Kravchenko, K., Niemets, K., Niemets, L., Nosyriev, O., Sehida, K., Telebienieva, I. (2021). Innovative aspects of modern development of world cities, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Cordoba, Spain, 2099-2105 (in English).

Our World in Data. Available at: https://ourworldindata.org/urbanization (in English).

Sassen, S. (2005). The Global City: Introducing a Concept // The Brown Journal of World Affairs, XI (2), 27-43 (in English).

Smith, N. (2020). New Globalism. New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy // Antipode, 34 (3), 433-450 (in English).

UN 2020. World Population Prospects. Available at: https://population.un.org/wup/ (in English).

UN-Habitat. World Cities Report 2020: Nations Human Settlements Programme. Available at: https://unhabitat.org/wcr/ (in English).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Кравченко, К. (2021). Методичні особливості дослідження світових урбанізаційних процесів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 7-12. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-01
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)