Редакційний штат

Віліна Анатоліївна Пересадько - голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та картографії факультету геології, географії, рекреацій і туризму (ФГГРТ), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

e-mail: vilinaperesadko@gmail.com ,  https://orcid.org/0000-0002-2439-2788 ,  Scopus ID 57207846229


Анатолій Володимирович Гриценко, доктор географічних наук, професор, директор науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»;

e-mail: directorniiep@gmail.com http://orcid.org/0000-0001-7562-7156

Людмила Миколаївна Даценко, доктор географічних наук, завідувач кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка;

e-mail: ua-dln@ukr.net https://orcid.org/0000-0001-9079-8041

Олександр Олегович Жемеров, кандидат географічних наук, професор кафедри фізичної географії та картографії факультету геології, географії, рекреацій і туризму (ФГГРТ), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

e-mail: zhemerov.alexander@gmail.com ,  https://orcid.org/0000-0002-4840-4122

Іван Платонович Ковальчук, доктор географічних наук, професор,  завідувач кафедри геодезії та картографії факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України;

e-mail: kovalchukip@ukr.net ,  https://orcid.org/0000-0002-2164-1259 Scopus ID 7003910095

Сергій Васильович Костріков, доктор географічних наук, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреацій і туризму (ФГГРТ), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

e-mail: sergiy.kostrikov@gmail.com ,  https://orcid.org/0000-0002-4236-8474 ,  Scopus ID 57192712694

Євгенія Олександрівна Маруняк, доктор географічних наук, директор Інституту географії НАН України;

e-mail: emgeooffice@gmail.com https://orcid.org 0000-0002-6743-6883 , Scopus ID 36714071800

Людмила Миколаївна Нємець, доктор географічних наук, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму (ФГГРТ), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

e-mail: ludmila.nemets@karazin.ua ,  https://orcid.org/0000-0001-9943-384X ,  Scopus ID 56786611400

Катерина Юріївна Сегіда, доктор географічних наук, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму (ФГГРТ), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

e-mail: kateryna.sehida@gmail.com ,  https://orcid.org/0000-0002-1122-8460

Ростислав Іванович Сосса, доктор географічних наук (ДНВП «Картографія»);

е-mail: sossaua@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-0335-6067

Олександр Сергійович Третьяков, канд. геогр. наук (компанія "Intetics"), д-р географії (Франція);

e-mail: atretyak@intetics.com

Петро Григорович Шищенко, доктор географічних наук, чл.-кор. НАПН України (КНУ імені Т. Шевченка).

e-mail: PG@univ.kiev.ua

Зарубіжні члени редколегії:

Олександр Михайлович Берлянт, доктор географічних наук, Канада;

 Scopus ID 6603632305

Олександр Сергійович Володченко, доктор географії, Дрезденський технічний університет, Інститут картографії, Німеччина;

e-mail: Alexander.Wolodtschenko@mailbox.tu-dresden.de ,  Scopus ID 6508177840

Антоніо Авеліно Батішта Вієра, доктор географії, завідувач кафедри географії, Мінюський університет, Португалія;

e-mail: vieira@geografia.uminho.pt http://orcid.org/0000-0001-6807-1153 Scopus ID 37038865100

Кэндіс Лубберинг, доктор географії, старший географ-дослідник Асоціації американських географів, Сполучені Штати Америки;

e-mail: cluebbering@aag.org ,  Scopus ID 24503782100

Дуглас Річардсон, доктор географії, виконавчий директор Асоціації американських географів, Сполучені Штати Америки;

e-mail: DBRichardson@aag.org Scopus ID 36938732100

Єлена Огнєва-Гіммельбергер, доктор географії, доцент кафедри міжнародного розвитку, Вища школа географії, Університет Кларка, Сполучені Штати Америки;

e-mail: yogneva@clarku.edu Scopus ID 6505992197

Тенгіз Петрович Гордезіані - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоморфології та картографії Тбіліського державного університету імені Івана Джавахішвілі, президент асоціації картографів Грузії.

e-mail: tengizgordeziani@gmail.com