Методологія суспільно-географічних досліджень: сучасні підходи та методи

  • Костянтин Нємець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7262-2111
  • Катерина Сегіда Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1122-8460
  • Людмила Нємець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9943-384X
  • Катерина Кравченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4654-3185
  • Павло Кобилін Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9718-5838
  • Євгенія Телебєнєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-7013-8836
  • Людмила Ключко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6937-3364
Ключові слова: методологія, суспільна географія, оригінальні методи дослідження, просторовий аналіз, багатовимірний аналіз, інтегральна функція впливу, траєкторія розвитку, компонентний аналіз

Анотація

У статті розкрито роль суспільної географії у складних сучасних умовах розвитку світової системи та визначено авангардну роль методології в еволюції суспільно-географічної науки. Підкреслено, що суспільна географія як динамічна сучасна гілка класичної географії, сьогодні є потужною міждисциплінарною наукою, характеризуються розвиненою різноманітною системою методів, підходів, локальних теорії та концепцій. Проведено аналіз новітньої методології світової та вітчизняної суспільної географії. Встановлено, що сучасна суспільно-географічна методологія виступає об’єктом світового наукового дискурсу, проте здебільшого у аспекті розв’язання прикладних питань різного роду досліджень. Сучасні суспільно-географічні дослідницькі тенденції значною мірою відповідають на соціальний запит та виклики сучасності; дослідження спрямовані на вирішення актуальних проблем суспільства та навколишнього середовища зокрема, просторовий аналіз, моделювання і прогнозування, моніторинг соціально-економічного розвитку територій різного ієрархічного рівня; урбаністичні, економічні, соціальні, міграційні, демографічні системи і процеси та їхні регіональні моделі тощо. Представлено методологічні основи суспільно-географічних досліджень, розкрито сучасні підходи та обґрунтовано особливості методів дослідження траєкторії розвитку суспільно-географічних об’єктів, багатовимірного просторового аналізу та багатовимірної класифікації, розроблені та апробовані науковцями кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, наведені прикладі їхнього застосування. Обґрунтовано особливості суспільно-географічного підходу, що включає елементи системного, синергетичного, інформаційного, історичного тощо. Розкрито концепцію суспільно-географічного процесу в багатовимірному ознаковому просторі, що виступає основою суспільно-географічних досліджень та вміщує спеціальні (авторські, оригінальні), методи. Розкрито оригінальні методи просторового аналізу суспільно-географічного процесу, зокрема дослідження просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів (ІФВ-моделювання); дослідження соціогеосистем у нормованому багатовимірному просторі (моделювання траєкторії розвитку суспільно-географічних об’єктів та багатовимірна класифікація і діагностика системного розвитку), представлено можливості застосування наведених методів, які засвідчують верифікованість отриманих результатів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Костянтин Нємець, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор географічних наук, професор, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Катерина Сегіда, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор географічних наук, доцент, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Людмила Нємець, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Катерина Кравченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Павло Кобилін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Євгенія Телебєнєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Людмила Ключко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Посилання

Eden, S., Donaldson, A., Walker, G. (2005). Structuring subjectivities? Using Q methodology in human geography. Area 37.4, 413-422.

Erin, H., Fouberg, A., Murphy B. (2020). Human Geography: People, Place, and Culture, 12th Edition, 512. Available at: https://www.wiley.com/en-us/Human+Geography:+People,+Place,+and+Culture,+12th+Edition-p-9781119577539

Mezentsev, K., Pidgrushnyi, G., Mezentseva, N. (2015). Challenges of the Post-Soviet Development of Ukraine: Economic Transformations, Demographic Changes and Socio-Spatial Polarization. Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. New Geographies of Europe. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137415080_14

Nemets, L., Kobylin, P., Segida, K. (2014). Analysis of development trajectory for social infrastructure of Kharkiv region. Actual Problems of Economics, 161 (11), 409-418.

Niemets K., Niemets L., Sehida K., Kliuchko L., Telebienieva I. (2019). Some issues of the methodological status of human geography in the context of interdisciplinary research. Region 2019: optimal development strategy. Inter-national Scientific and Practical Conference. Kharkiv, 17-22.

Niemets, L., Mezentsev, K., Morar, C., Sehida, K., Husieva, N., Peresadko,V. (2018). Innovation and Investment Po-tential of Region as a Factor of its” Smart Transformation”: Kharkiv Region Case Study (Ukraine). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 49, 137-159. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-49-11

Niemets, L., Niemets, K., Kravchenko, K., Kliuchko, L., Kobylin, P. (2019). Transition Features to the Policentric Development of the Region: Technique and Practice of the Research. Proceedings of the 32nd International Busi-ness Information Management Association Conference (April 10-11, 2019, Granada, Spain), 3093-3101. Available at: https://ibima.org/accepted-paper/transition-features-to-the-policentric-development-of-the-region-technique-and-practice-of-the-research/

Niemets, L., Niemets, К., Segida, K. (2012). Demografichny`j rozvy`tok Xarkivs`kogo regionu [Demographic devel-opment of Kharkiv region]. Kharkiv, Ukraine, V.N. Karazin Kharkiv National University, 200 [in Ukrainian].

Niemets, L., Sehida, K., Kravchenko, K., Telebienieva, I., Peresadko, V. (2018). Trends Forming Policentric Model of Space Development and Implementation of the World Experience for Ukraine. Proceedings of the 32nd Interna-tional Business Information Management Association Conference (November 15-16, 2018, Seville, Spain,), 362-374. Available at: https://ibima.org/accepted-paper/trends-forming-policentric-model-of-space-development-and-implementation-of-the-world-experience-for-ukraine/

Norton, William & Mercier, Michael, (2016). «Human Geography» OUP Catalogue, Oxford University Press, edi-tion 9. Available at: https://ideas.repec.org/b/oxp/obooks/9780199019557.html

Dialogues in Human Geography. Available at: https://journals.sagepub.com/home/dhg 1119577539

Oliinyk, Ya. B. (2016). Tendentsii rozvytku heohrafichnoi nauky [Trends in the development of geographic sci-ence]. Economic and social geography. Vol. 75. 3-6.

Scholl, S., Lahr-Kurten, M., & Redepenning, M. (2014). Considering the role of presence and absence in space constructions: ethnography as methodology in human geography. Historical Social Research, 39(2), 51-67. DOI: https://doi.org/10.12759/hsr.39.2014.2.51-67

Niemets, L., Sehida, K. (Eds) (2017). Innovative-investment potential as the regional competitiveness base (a case study of Kharkiv region). Kharkiv, V. N. Karazin Kharkiv National University, 520 [in Ukrainian]

Kobylin, P. O. (2016). Prostorovo-chasovyi analiz torhovelnoho obsluhovuvannia naselennia Kharkivskoi oblasti za parametramy traiektorii rukhu sotsioheosystem [Spatial and temporal analysis of population trade service in Kharkiv region for parameters of social and geographical system trajectory motion]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 44, 88-97. Available at: https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/7497[in Ukrainian]

Kobylin, P. O. (2016). Suspilno-heohrafichne doslidzhennia sfery torhivli Kharkivskoi oblasti za pokaznykamy systemnoho rozvytku [Human-geographical research of the trading sphere of Kharkiv region based on indicators of system development] Human Geography Journal. 20, 154-165. Available at: http://hgj.univer.kharkov.ua/index.php/ru/archive-2/20-1-2016 [in Ukrainian]

Kobylin, P. O. (2017). Terytorialni osoblyvosti systemy torhovelnoho obsluhovuvannia naselennia Kharkivskoi oblasti [Territorial features of the system of the population trading service in Kharkiv region]. Phd's thesis. Karazin Kharkiv National University, 386 [in Ukrainian]

Kravchenko, K. O. (2018). Suspilno-heohrafichni osoblyvosti formuvannia ta rozvytku systemy rozselennia Kharkivskoi oblasti [Human-geographical features of the formation and development of the resettlement system of Kharkiv region] Phd's thesis. Karazin Kharkiv National University, Available at: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/На-сайт_Дисертаційна-робота-Кравченко-К.О..pdf [in Ukrainian]

Kravchenko, K., Niemet.s K., Sehida. K., Niemets. L., Suptelo О. (2020). Methods and approaches of determining the boundaries of agglomerations (basic case of Kharkiv region). Human Geography Journal, 28, 5-16. DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-01

Maruniak Ye. O. (2016). Sotsialno-ekonomichnyi prostir (metodolohiia heoprostorovykh doslidzhen ta praktyka planuvannia) [Socio-economic space (methodology of geospatial research and planning practice)]. Doctor's the-sis. Kyiv. Р. 503 [in Ukrainian]

Mezentsev, K. V. (2013) Metody doslidzhennia v suspilnii heohrafii: tradytsii i novatsii [Research methods in hu-man geography: traditions and innovations] Economic and Social Geography1, 32-42 [in Ukrainian]

Niemets, K., Niemets, L., Sehida, K., Telebienieva, Ye., Kravchenko, K. (2018) Modeliuvannia traiektorii u baha-tovymirnomu prostori: suspilno-heohrafichna interpretatsiia [Modeling of development trajectories in the multi-dimensional space: human-geographical interpretation] Human Geography Journal. 25, 41-53. DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2018-25-04 [in Ukrainian]

Niemets, K. A., Niemets, L. M. (2013). Prostorovyi analiz u suspilnii heohrafii: novi pidkhody, metody, modelii: monograph [Spatial analysis in human geography: new approaches, methods, models] Kharkiv, V.N. Karazin Khrakiv National University, 228 [in Ukrainian]

Niemets, K. A., Sehida, K. Yu, Niemets, L. M., Telebienieva, Ye. Yu, Kliuchko, L. V., Redin V. I. (2019). Doslidzhennia miskykh ahlomeratsii v aspekti realizatsii administratyvno-terytorialnoi reformy v Ukraini (na prykladi Kharkivskoi oblasti) [Research of urban agglomerations in the aspect of implementation of the administrative and territorial reform in Ukraine (case study of Kharkiv region)]. Human Geography Journal. 27, 28-39. DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2019-27-04 [in Ukrainian]

Niemets, K. A., Sehida, K. Yu., Niemets, L. M. (2016). Bahatovymirnyy analiz u suspilʹniy heohrafiyi (netradytsiyni metody) [Multidimensional analysis in human geography (non-traditional methods)]: monograph, Kharkiv, V. N. Karazin Khrakiv National University, 120 [in Ukrainian]

Niemets, K. A., Niemets, L. M. (2017). Synerhetychni zasady suspilno-heohrafichnoho doslidzhennia [Synergistic principles of human-geographical research] Region 2017: Optimal Development Strategy. International Scientific and Practical Conference. Kharkiv. 9-12. Available at: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Збірник_Регіон-2017.pdf [in Ukrainian]

Niemets, L., Sehida, K., Niemets, K. (2021). Postidustrialnyi rozvytok suspilstva i rol suspilnoi heohrafii [Post-industrial development of society and the role of humanl geography] Region 2021: Optimal Development Strate-gy. International Scientific and Practical Conference. Kharkiv 13-17. Available at: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Збірник-Регіон-2021-1.pdf [in Ukrainian]

Niemets, L. M. (2012). Suchasna sotsialna heohrafiia: analiz stanu, problemy ta perspektyvy [Modern social geog-raphy: analysis of the state, problems and prospects] Human Geography Journal. 13 (2), 14-20.

Sehida, K. (2017) Suspilno-heohrafichna kontseptsiia heodemohrafichnoi systemy rehionu [Human-geographical concept of the regional geodemographic system] Human Geography Journal. 22 (1), 53-61, DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-22-09 [in Ukrainian]

Sehida, K. Yu. (2017). Otsinochno-prohnostychne modeliuvannia heodemohrafichnoi systemy Kharkivskoho re-hionu [Assessment and prognostic modeling of the geodemographic system of Kharkiv region]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", 46, 136-145. Available at: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-19 [in Ukrainian]

Sehida, K.Yu. (2017). Suspilno-geografichna kontseptsiya geodemografichnoi systemy regionu. [Social geograph-ic concept of the regional geodemographic system]. Doctor’s thesis. Kyiv, KNU. Available at: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/87b/dis_Sehida%20K.Y._new.pdf [in Ukrainian]

Niemets, L., Mezentsev, K. (2019). Sotsialna heohrafiia [Social geography]. Kyiv, 304 [in Ukrainian]

Telebienieva Ye. Yu. (2015). Suspilno-heohrafichne doslidzhennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu (na prykladi Kharkivskoi oblasti) [Socio-geographic research of the socio-economic development of the region (case study of Kharkiv region)]. PhD's thesis. Karazin Kharkiv National University, Available at: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Disertatsiyna_robota_Telebyenyevoyi_Ye_Yu.pdf [in Ukrainian]

Topchiiev, O. H. (2005). Suspilno-heohrafichni doslidzhennia: metodolohiia, metody, metodyka [Human-geographic research: methodology, methods, methodology] 632 [in Ukrainian]

Shablii, O. I. (2012). Osnovy suspilnoi heohrafii [Basics of human geography] Lviv Ivan Franko National Univer-sity. 296 [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Нємець, К., Сегіда, К., Нємець, Л., Кравченко, К., Кобилін, П., Телебєнєва, Є., & Ключко, Л. (2022). Методологія суспільно-географічних досліджень: сучасні підходи та методи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 143-158. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-10

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)