Європейські цінності у навчанні іноземних студентів у контексті інтеграції в європейський освітній простір

  • А. Чернякова Доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету http://orcid.org/0000-0002-4076-4377
Ключові слова: євроінтеграція, європейські цінності, міжкультурний діалог, освітній простір, толерантність

Анотація

Стаття присвячена аналізу ефективних практик просування європейських цінностей у контексті євроінтеграційних процесів в умовах університетської освіти на прикладі Сумського державного університету. Автором зазначено, що СумДУ у своїй діяльності реалізує ідею європейського університету в крос-культурних дослідженнях, технологіях, якості наукових розвідок в освіті, орієнтації на інновації, атмосфері творчої роботи в полікультурному освітньому середовищі.

У статті значну увагу приділено висвітленню понять «євроінтеграція» та «європейські цінності», оскільки проблема імплементації європейських цінностей в українському просторі є однією з найактуальніших на сьогодні, зокрема в період загострення російсько-українських відносин та розв’язання повномасштабної війни РФ на території України.

Здійснено теоретичний аналіз головних цілей Європейського Союзу у напрямі інтеграції України в Європейський простір.

Значну частину наукової розвідки присвячено аналізу міжнародних проєктів у рамках Програми ЄС Еразмус+, націлених на дослідження євроінтеграційних процесів, практик упровадження інноваційних технологій (тренінгів міжкультурної комунікації, симуляційних ігор на заняттях з української мови та основ міжкультурної комунікації), спрямованих на популяризацію мультикультурності та мовного різноманіття. Вимір практичних кордонів представлено досвідом освітньої роботи викладачів з іноземними студентами через упровадження європейських крос-культурних досліджень як інструменту соціокультурної інтеграції, знайомства зі звичаями, вивчення особливостей культури, просування європейських цінностей.

Практично значущими є рекомендації, спрямовані на впровадження таких ініціатив, як ціннісно орієнтовані симуляційні ігри у процесі мовної підготовки іноземних громадян.

Аналіз досвіду діяльності у межах європейської некомерційної організації CRISP (Crisis Simulation for Peace) дозволив окреслити можливості впровадження прогресивних ідей на практиці, що саме і стане предметом подальших наукових розвідок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Boichenko, N.M. (2014). Etychni aspekty universytetskykh tsinnostei [Ethical aspects of university values]. Sofiia. Humanitarno-relihiieznavchyi visnyk [Sofia. Humanitarian and religious bulletin]. Kyiv: Center “Kyiv University”. 1, pp. 37–43 [in Ukrainian].

Boichenko, N.M. (2016). Etychni tsinnosti suchasnoi universytetskoi osvity: filosofska refleksiia [The ethical values of modern university education: philosophical reflection]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Tupakhina, O. (Ed.). (2021). Yevropeiski tsinnisni oriientatsii inozemnykh studentiv v umovakh universytetskoi osvity v Ukraini: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Zaporizhzhia, 28-29 travnia 2021 roku) [European value orientations of foreign students in the conditions of university education in Ukraine: collection of materials of the International Scientific and Practical Conference (Zaporizhzhia, May 28–29, 2021)]. Zaporizhzhia: Vydavnychyi dim “Helvetyka”, pp. 145–148 [in Ukrainian].

Vashchuk, F.G. (Ed.). (2011). Intehratsiia v yevropeiskyi osvitnii prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy [Integration into the European educational space: achievements, problems, prospects]. Uzhgorod: ZakSU. (Series “European integration: Ukrainian dimension”; Issue 16) [in Ukrainian].

Sydorenko, O.P. Zaitseva, S.S. and Chernyshova, T.H. (Comps.). (2022). Naukova spilnota studentiv ХХІ stolittia: materialy V Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi studentskoi onlain-konferentsii [Scientific community of students of the 21st century: materials of the 5th All-Ukrainian scientific and practical online student conference]. Sumy: Sumy State University [in Ukrainian].

Chernyakova, A.V. and Pylypenko-Fritsak, N.A. (2021). Effective Cross-cultural Communication as a condition for adaptation of foreign students in the context of Strategy of Intercultural development of the Sity. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, Vol. 2, pp. 317–336 [in English]. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-031-5-42.

Simulation Games in Civic Education. (2007–2020). URL: https://crisp-berlin.org/fileadmin/SIMULATIONS/Portfolios/CRISP_Portfolio_EN.pdf [Accessed 30 Aug. 2022] [in English].

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Чернякова, А. (2022). Європейські цінності у навчанні іноземних студентів у контексті інтеграції в європейський освітній простір. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (41), 114-127. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2022-41-07