Лінгводидактичний потенціал етнокультурного концепту вишиванка в навчанні української мови як іноземної

  • І. Прожогіна Кафедра української філології для іноземних громадян Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3072-7804
Ключові слова: етнокультурний концепт, лінгводидактика, лінгвокраїнознавча компетентність, лінгвокультурологічна компетентність, українська мова як іноземна

Анотація

Занурення чужоземців в українське мовне та культурне середовище потребує від викладача як фасилітатора цього процесу застосування ефективних методів та прийомів роботи з матеріалами лінгвокраїнознавчого та лінгвосоціокультурного змісту, розробка яких є актуальним завданням сучасної лінгводидактики. У руслі сучасної освітньої та методичної парадигми, а саме компетентнісного підходу до навчання, розглядається лінгводидактичний потенціал українського культурного концепту ВИШИВАНКА у навчанні української мови як іноземної.

Доводиться, що потужний потенціал етнокультурного концепту ВИШИВАНКА можна використовувати не лише у практичному курсі української як іноземної, а й у викладанні спеціальних навчальних дисциплін, зокрема з виразним лінгвокраїнознавчим чи лінгвокультурознавчим та/або науковим складником, а також у країнознавчій та дослідницькій практиках студентів. Підкреслюється доцільність застосування зіставного, або кроскультурного аналізу при вивченні іноземної мови і культури. Концепт може бути об’єктом дослідження в курсових та кваліфікаційних роботах студентів-філологів. Акцентовано роль етнокультурного концепту ВИШИВАНКА у формуванні загальної комунікативної компетентності (зокрема, її лексичного та граматичного складників), міжкультурної комунікативної, а також лінгвокраїнознавчої та лінгвокультурологічної компетентностей іноземних студентів.

Для розвитку визначених компетентностей у різних видах мовленнєвої діяльності пропонуються конкретні вправи та завдання: 1) для іноземних студентів бакалаврату філологічного профілю, слухачів підготовчих відділень і для іноземців-нефілологів усіх рівнів освіти (у фокусі перебувають лексеми з національно-культурним компонентом значення: вишиванка, вишивати, вишивка тощо); 2) для іноземних студентів магістратури й аспірантури філологічного та культурологічного профілів (із фокусуванням на специфіці етнокультурного концепту ВИШИВАНКА, його номінативного поля та структури; підкреслюється особливе значення ціннісного виміру концепту). Містяться рекомендації щодо використання пісенного матеріалу на заняттях з української мови як іноземної («Два кольори», «Пісня про рушник»).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Boghynja, L.V. and Ghorbenko, Je.V. (2022). Reprezentacija elementiv ukrajinsjkoji kuljtury v praktyci navchannja inozemnykh zdobuvachiv vyshhoji osvity [Representation of elements of Ukrainian culture in the practice of training foreign students of higher education]. Current trends in the development of Modern Scientific Thought. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, September 27–30, Haifa, Israel, pp. 272–275 [in Ukrainian].

Budnik, A. (2019). Rolj linghvokrajinoznavstva u pidghotovci inofoniv [The role of linguistic and regional studies in training of non-native speakers]. Aktualjni problemy filologhiji i profesijnoji pidghotovky fakhivciv u polikuljturnomu prostori: Mizhnarodnyj zhurnal [Topical issues of philology and professional training of specialists in a multicultural space: International journal], 5. Harbin: Harbin University of Engineering, pp. 27–29 [in Ukrainian].

Ghorda, O.M. (2019). Formuvannja linghvokrajinoznavchoji kompetenciji na prykladi vyvchennja novoji ukrajinsjkoji tradyciji – Den vyshyvanky [Formation of linguistic and country studies competence as illustrated by the study of a new Ukrainian tradition – Vyshyvanka Day]. Zakarpatsjki filologhichni studiji [Transcarpathian Philological Studies], Vol. 10 (1), pp. 16–21 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2019.10-1.3.

Davydchenko, I.D. (2021). Linghvokuljturologhichna kompetentnistj ta jiji rolj u fakhovomu stanovlenni majbutnikh fakhivciv zakladiv osvity [Linguo-cultural competence and its role in professional formation of future specialists of educational institutions]. Visnyk universytetu imeni Aljfreda Nobelja. Serija “Filologhichni nauky” [Bulletin of Alfred Nobel University. Series “Philology”], 1 (21), pp. 252–259 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32342/2523-4463-2021-1-21-26.

Danyljuk, N. (2014). Mozhlyvosti vykorystannja linghvokrajinoznavchykh slovnykiv dlja vyvchennja inozemnykh mov [Possibilities of using linguistic and regional dictionaries for learning foreign languages]. Aktualjni pytannja inozemnoji filologhiji [Topical issues of foreign philology]. Lutsk, 1, pp. 68–74 [in Ukrainian].

Dengha, O. and Isajenko, T. (2021). The use of song material in lessons of Ukrainian as a foreign language. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 39, pp. 42–56 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-39-03.

Zhajvoronok, V.V. (2006). Znaky ukrajinsjkoji etnokuljtury: slovnyk-dovidnyk [Signs of Ukrainian ethnoculture: Dictionary-reference]. Kyiv [in Ukrainian].

Ivanovych, M. (2021). Linghvokrajinoznavcha informacija u ghramatychnykh vpravakh na pochatkovomu i bazovomu rivnjakh vyvchennja ukrajinsjkoji movy [Linguistic and culturological information in grammar exercises at the basic and elementary levels of studying the Ukrainian language]. Teorija i praktyka vykladannja ukrajinsjkoji movy jak inozemnoji [Theory and Practice of Teaching Ukrainian as Foreign Language], 15, pp. 97–107 [in Ukrainian].

Karasik, V.I. (2001). O kategorijah lingvokulturologii [On the categories of linguoculturology]. Jazykovaja lichnost: problemy kommunikativnoj dejatelnosti [Linguistic personality: problems of communicative activity]. Volgograd, pp. 3–16 [in Russian].

Karasik, V.I. (2002). Jazykovoj krug: lichnost, koncepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd [in Russian].

Kostiuk, S.S. (2018). Rozvytok kompetentnostej mizhkuljturnoji komunikaciji studentiv-inozemciv na osnovnomu etapi navchannja ukrajinsjkoji movy [Development of foreign students’ competences in intercultural communication at the basic stage of teaching Ukrainian]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Borys Ghrinchenko Kyiv University [in Ukrainian].

Krynycjka, O. (2016). Metodyka vyvchennja krajeznavchogho materialu na zanjattjakh z ukrajinsjkoji movy jak inozemnoji [Methods of studying local history in the classes of Ukrainian as a foreign language]. Nova pedaghoghichna dumka [A new pedagogical thought]. Rivne, 2 (86), pp. 47–52 [in Ukrainian].

Krjuchkova, L.S. and Moshhinskaja, N.V. (2009). Prakticheskaja metodika obuchenija russkomu jazyku kak inostrannomu [Practical methodology for teaching Russian as a foreign language]. Moscow [in Russian].

Maksymenko, N.V. (2022). Innovaciji ta tradyciji v movnij pidghotovci inozemnykh slukhachiv [Innovations and traditions in language training of foreign students]. Zakarpatsjki filologhichni studiji [Transcarpathian Philological Studies], Vol. 22 (1), pp. 46–51 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.1.8.

Nikolajeva S.Yu. (Ed.). (2011). Metodyka formuvannja mizhkuljturnoji inshomovnoji komunikatyvnoji kompetentnosti: Kurs lekcij [Methodology of the formation of intercultural foreign language communicative competence: a course of lectures]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Neroznak, V.P. (1998) Ot koncepta k slovu: k probleme filologicheskogo konceptualizma [From concept to word: to the problem of philological conceptualism]. Voprosy filologii i metodiki prepodavanija inostrannyh jazykov [Problems of philology and methods of teaching foreign languages]. Omsk, pp. 80–85 [in Russian].

Ovsijenko, L.M. (2020). Formuvannja ukrajinsjkomovnoji komunikatyvnoji kompetentnosti studentiv-inozemciv na zasadakh studentocentrovanogho pidkhodu (u procesi navchannja ukrajinsjkoji movy jak inozemnoji) [The Ukrainian language communicative competence formation of foreign students based on the student-centered approach (in the process of teaching Ukrainian as a foreign language)]. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. Vol. 11, рp. 159–174 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-11-159-174.

Paljchykova, O.O. (2016). Realizacija kros-kuljturnogho pidkhodu do navchannja ukrajinsjkoji movy inozemnykh studentiv [Implementation of the cross-cultural approach in teaching Ukrainian to foreign students]. Candidate’s thesis. Kryvyi Rih: Kryvyi Rih State University, Kryvyi Rih National Pedagogical Institute [in Ukrainian].

Samusenko, O. (2020). Osnovni pryncypy stvorennja linghvokrajinoznavchogho slovnyka ukrajinsjkoji movy dlja inozemciv [The main principles of creating a linguistic and regional dictionary of the Ukrainian language for foreigners]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija “Filologhichni nauky” [Bulletin of Zaporizhzhya National University. Series “Philological Sciences”], 1 (ІІ), pp. 13–20 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-1-2-2.

Slovnyk ukrajinsjkoji movy: u 20 t. [Dictionary of the Ukrainian language: vol. 1-20]. National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Language and Information Fund. (2010). Kyiv. Available at: https://slovnyk.me/dict/newsum [Accessed 26 Oct. 2022] [in Ukrainian].

Temnyk, Gh.D. and Soroka, O.B. (2020). Linghvodydaktychnyj potencial krajinoznavchogho pidruchnyka z ukrajinsjkoji movy jak inozemnoji [The linguistic and didactic potential of a country studies textbook on Ukrainian as a foreign language]. Naukovyj zhurnal Ljvivsjkogho derzhavnogho universytetu bezpeky zhyttjedijaljnosti “Ljvivsjkyj filologhichnyj chasopys” [Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Lviv Philological Journal”], 8, pp. 171–176 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.2.

Ushakova, N., Trostynsjka, O. and Kushnir, I. (2022). Formation and development of the language training methodology for foreign students at classical universities. Part 2. Teaching students of language specialties. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 40, pp. 96–121 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2022-40-07.

Ushakova, N., Trostynsjka, O. and Kushnir, I. Formation and development of the language training methodology for foreign students at classical universities. Part 1. Teaching students of non-language specialties. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 38, pp. 205–235 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-14.

Shvecj, Gh.D. (2019). Teorija i praktyka navchannja ukrajinsjkoji movy inozemnykh studentiv ghumanitarnykh specialjnostej [Theory and practice of teaching Ukrainian to foreign students of humanitarian specialties]. Kyiv [in Ukrainian].

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon, UK: Multilingual Matters [in English].

Solodka, A. (2013). Development of cross-culture training. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 3, pp. 31–36 [in English].

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Прожогіна , І. (2022). Лінгводидактичний потенціал етнокультурного концепту вишиванка в навчанні української мови як іноземної. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (41), 26-45. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-41-02