Імплементація принципів навчання іноземної мови у розробку підручника для студентів-медиків університетів

  • S. Krasnikova завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного медичного університету http://orcid.org/0000-0002-7155-4436
  • I. Kozka доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного медичного університету http://orcid.org/0000-0002-2414-0249
  • N. Al-Gazo старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного медичного університету http://orcid.org/0000-0002-2494-0086
Ключові слова: вид мовленнєвої діяльності, вправа, принципи навчання іноземних мов, розробка підручника, силабус, системи тіла людини

Анотація

У роботі розглянуті питання розробки підручника з англійської мови для студентів-медиків університетів. Підручник відіграє домінантну роль у сфері освіти як основний засіб передачі знань. Проблеми, пов’язані з критеріями створення підручника та його функціональності, досліджувались українськими та іноземними вченими.

Актуальність дослідження визначається необхідністю розробити методологічні засади створення підручника з англійської мови для студентів, які вивчають медицину в університеті.

Об’єкт дослідження – структура розділів підручника для студентів-медиків 1 курсу.

Мета роботи – представити методологічне підгрунтя силабусу курсу англійської мови для студентів-медиків та обгрунтувати імплементацію принципів навчання іноземної мови у створення підручника, основною метою якого є формування комунікативної компетенції студентів за допомогою системи дотекстових, текстових та післятекстових вправ.

Презентація матеріалу. Мета вивчення дисципліни «Англійська мова» – формування професійно-орієнтованої комунікативної компетенції студентів на основі англомовного контенту, який містить медичну термінологію та лексику систем тіла людини. Підручник складається з таких тем: структура тіла людини, скелетно-м’язова система, серцево-судинна система, лімфатична система та імунітет, нервова система, система травлення, дихальна система, сечовидільна система, репродуктивна та ендокринна системи. Завдання до розділів включають виконання вправ, читання та прослуховування автентичних медичних текстів, перегляд відео та вправи для самостійного виконання.

Висновки. Автори дійшли висновку, що ефективність формування комунікативної компетенції студентів-медиків залежить від дотримання певної послідовності виконання вправ та імплементації принципів навчання іноземної мови у розробку розділів підручника. Дослідники обґрунтували необхідність спиратися на дидактичні та методологічні принципи при час розробки силабусу та підручника. Автори проаналізували структуру та побудову розділів. Керуючись сучасними вимогами до створення вправ, визначеними провідними українськими вченими-методистами, дослідники презентували систему вправ, які розвивають мовну та мовленнєву компетенції студентів-медиків 1 курсу у читанні, письмі, аудіюванні та говорінні під час вивчення систем тіла людини.

Перспективи подальших досліджень стосуватимуться створення підручника з англійської мови для студентів другого курсу медичних університетів та медичних факультетів університетів. Підручник включатиме опис захворювань систем тіла людини, які вивчались студентами протягом першого курсу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Nikolayeva, C.J., Bigich, O.B., Gaponova, S.V. et al. (1999). Metodyka navchannya inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Panova, L.S., Andriyko, I.F., Tezikova S.V. et al. (2010). Metodyka navchannya inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching foreign languages in comprehensive schools]. Kyiv: VC “Academiya” [in Ukrainian].

Bailey, K.M. (2005). Practical English Language Teaching: Speaking. Mc Graw – Hill [in English].

Bhatia, V.K. (1993). Analyzing Genre: language use in professional settings. London: Longman [in English].

Bhatia, V.K. (1998). Generic Patterns in Fundraising Discourse. New Directions for Philanthropic Fundraising, 2, pp. 5–110 [in English].

Bhatia, V.K. (1997). Genre Analysis and World Englishes. World Englishes. Blackwell Publishers. 11, Volume 16, Issue 3, pp. 313–319 [in English].

Bhatia, V.K. (1997). Genre Analysis Today. Revue belge de Philologie et d’Histoire. 75–3, pp. 629–652 [in English].

Bhatia, V.K. (1997). Genre – Mixing in Academic Introductions. English for Specific Purposes. 1/1.Volume 16, Issue 3, pp. 181–195 [in English].

Bhatia, V.K. (2008). Towards Critical Genre Analysis. Advances in Discourse Studies. Psychology Press. 3/10, pp. 150–186 [in English].

Brown, H.D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. 5th ed. Pearson Education [in English].

Duddley-Evans, T. and Saint John, M.J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: a multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press [in English].

Glendinning, E.H. (2015). English in Medicine. Cambridge: Cambridge University Press [in English].

Grice, T. (2018). Oxford English for Careers. Nursing 2. Student’s Book. Oxford: Oxford University Press [in English].

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth edition. Harlow: Pearson Education Limited [in English].

Knapp, K. and Seidlhofer, B. (2019). Handbook of Foreign Language Communication and Learning. Vienna: De Gruyter Mouton [in English].

Mamone, L., Jones, J. and Shiguang, L. (2018). Multiple Myeloma: The Case of the Disappearing Band. Laboratory Medicine, Volume 49, Issue 1, February 2018, pp. 87–91. Available at: https://academic.oup.com/ labmed/pages/selected_case_studies_2018 [Accessed 20.12.2020] [in English].

Nagy, W.E. (2003). Teaching Vocabulary to Improve Reading Comprehension. Newark: International Reading Association [in English].

Torres-Zunica, L. and Schmidt, T.H. (Eds.). (2017). New Methodological Approaches to Foreign Language Teaching. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing [in English].

Swales, J. (1981). Aspects of Article Introductions. Aston ESP Research Report № 1. Language Studies Unit. Birmingham: University of Astonin [in English].

Swales, J.M. (1990). Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press [in English].

Swales, J.M. and Feak, C.B. (2004). Academic Writing for Graduate Students: Essential tasks and skills. Ann Arbor: University of Michigan [in English].

Wahed, A. and Dasgupta, A. (2015). Hematology and Coagulation. A Comprehensive Review for Board Preparation, Certification and Clinical Practice. Oxford: Elsevier Inc [in English].

Опубліковано
2021-06-07
Як цитувати
Krasnikova, S., Kozka, I., & Al-Gazo, N. (2021). Імплементація принципів навчання іноземної мови у розробку підручника для студентів-медиків університетів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (38), 136-152. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-10