Педагогічна граматика як фреймове поняття для досліджень у галузі методики навчання іноземних мов. Частина 8. Засвоєння синтаксису іноземної мови: спеціальні запитання

  • L. Chernovaty проф. кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-3411-9408
Ключові слова: альтернативні форми, архіформи, засвоєння іноземної мови, засвоєння рідної мови, мовленнєві формули, надгенералізація, подвійне маркування, спеціальні запитання, структури there is / are

Анотація

Наводяться результати аналізу експериментальних даних досліджень у згаданій сфері. Протягом довгого періоду спостережень автор дослідив три групи випробуваних різних вікових груп із різними соціальними характеристиками, використовуючи різноманітні способи одержання матеріалу дослідження (складання речень із їх фрагментів, реконструкція питальних речень, усна співбесіда та письмовий переклад). Встановлено, що на початковому етапі засвоєння іноземної (англійської) мови (ЗІМ) дорослі прогресують швидше, ніж діти в процесі засвоєння рідної (англійської) мови (ЗРМ), що автор пояснює більшими інтелектуальними ресурсами дорослих. Спільними рисами засвоєння спеціальних запитань є вживання мовленнєвих формул, надгенералізація, архіформи та альтернативні форми (вживання be замість do, do / does / did замість be, does замість did, did замість do, змішане вживання кількох операторів одночасно), подвійне маркування допоміжних дієслів, просте подвійне маркування (переважно стосується неправильних дієслів у Past Simple, що автор розглядає як збій у виклику слова із лексикона, а не як прояв дії будь-якого граматичного правила). Виходячи із високого ступеня подібності таких результатів у ЗІМ та ЗРМ, сформульовано висновок про те, що зміст засвоєння спеціальних запитань ґрунтується на певних правилах і є дуже схожим в рідній та іноземній мовах. Різниця між двома процесами полягає у засвоєнні структур there is / are, яке досі не розглядалося як окрема проблема у ЗРМ. Однак видається, що вони є такою в ЗІМ. Встановлено, що згадані структури можуть спричинювати труднощі навіть після оволодіння інверсією з допоміжним дієсловом do, що вважається заключним етапом засвоєння спеціальних запитань у ЗРМ. Однак у ЗІМ випробувані продовжували вживати структури першого етапу навіть на цій заключній стадії. Це може пояснюватись інтуїтивним небажанням випробуваних сприймати there як підмет речення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ambridge, B., Rowland, C., Theakston, A. and Tomasello, M. (2006). Comparing different accounts of inversion errors in children’s non-subject wh-questions: What experimental data can tell us? Journal of Child Language, 33 (1), pp. 519–557 [in English].

Argyri, E. and Sorace, A. (2007). Crosslinguistic influence and language dominance in older bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition, 10, pp. 77–99 [in English].

Chernovaty, L. (1999). Osnovy teorii pedagogicheskoi grammatiki inostrannogo yazyka [The Basics of the Foreign Language Pedagogical Grammar Theory]. Doctor of Sciences thesis. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Russian].

Chernovaty, L. (2018). Pedagogical grammar as the framework of research in teaching foreign languages. Part 6. Native language syntax acquisition: yes-no- and why-questions. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching Languages at Higher Institutions]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 34, pp. 246–257 [in English]. DOI: https://doi.org/ 10.26565/2073-4379-2017-30-18.

Contemori, C., Carlson, M. and Marinis, T. (2018). On-line processing of English which-questions by children and adults: a visual world paradigm study. Journal of Child Language, 45 (2), pp. 415–441 [in English].

Ereich, A., Valian, V. and Winzermer, J. (1980). Aspects of a theory of language acquisition. Journal of Child Language, 2, pp. 157–179 [in English].

Martsos, M. and Kuczaj, S.A. (1978). Against the transformational account: a simpler analysis of auxiliary overmarkings. Journal of Child Language, 5, pp. 337–345 [in English].

Pozzan, L. and Quirk, E. (2014). Second language acquisition of English questions: An elicited production study. Applied Psycholinguistics, 35 (6), pp. 1055–1086 [in English].

Roesch, A.D. and Chondrogianni, V. (2016). “Which mouse kissed the frog?” Effects of age of onset, length of exposure, and knowledge of case marking on the comprehension of wh-questions in German-speaking simultaneous and early sequential bilingual children. Journal of Child Language, 43 (3), pp. 635–661 [in English].

Valian, V. and Casey, L. (2003). Young children’s acquisition of wh-questions: the role of structured input. Journal of Child Language, 30 (1), pp. 117–143 [in English].

Опубліковано
2020-05-04