Комунікативний акт як основна одиниця навчання української мови як іноземної

  • І. Кушнір доцент кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-4349-9652
Ключові слова: дискурс, зміст навчання, іноземні студенти-нефілологи, комунікативний акт, українська мова як іноземна

Анотація

Авторка статті, наголошуючи на необхідності оновлення змісту мовної освіти іноземних студентів нефілологічних спеціальностей українських ЗВО, здійснює лінгводидактичний аналіз змістового рівня системи навчання української мови як іноземної. У межах сучасної мовноосвітньої парадигми предметним змістом навчання іноземної мови, зокрема УМІ, вважають систему мовних засобів (фонетичних, лексичних, граматичних, стилістичних, соціокультурних, мовленнєвоетикетних, риторичних). В умовах панування в сучасній лінгводидактичній парадигмі комунікативно-діяльнісного та міжкультурного підходів і свідомо-практичного методу навчання, спрямованих (серед іншого) на забезпечення опанування іноземними студентами змістового складника їхньої мовної освіти, визнано такі одиниці навчання: речення-висловлення, тексти, діалогічні єдності. Потреба в оновленні змістового складника системи навчання української мови як іноземної виникає у зв’язку із вимогами сучасного інформаційного суспільства та новими вимогами до завдань і результатів навчання іноземних мов. З’ясовано, що досягнення порівняно нової теорії мовної комунікації дозволять деталізувати компоненти змісту навчання іноземної мови, що матиме вплив на підвищення якості мовної освіти іноземних студентів-нефілологів українських ЗВО. У поданій науковій розвідці обґрунтовано запропонований вибір такої одиниці навчання, як комунікативний акт. Авторкою описано структурно-змістові компоненти особистісного, вербально-когнітивного, мовно-позамовного рівнів комунікативного акту як фрагмента процесу комунікації в межах певної комунікативної ситуації. Зроблено висновок про потенційні можливості описаних параметрів комунікативного акту як підґрунтя для оновлення сталих методичних принципів відбору навчального мовного матеріалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bacevych, F.S. (2004). Osnovy komunikatyvnoyi lingvistyky [Fundamentals of Communicative Linguistics]. Kyiv: Akademiya [in Ukrainian].

Bahtin, M. (2001). Vyslovlyuvannya yak odynycya movlennyevogo spilkuvannya [Speech as a unit of speech communication]. Antologiya svitovoyi lit.-krytychnoyi dumky XX st. [Anthology of world literary-critical thought of the twentieth century]. Lviv: Litopys, pp. 406–415 [in Ukrainian].

Bigych, O.B., Borysko, N.F., Boreczka, G.E. et al. (2013). Metodyka navchannya inozemnyh mov i kultur: teoriya i praktyka [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]. Nikolayeva, S.Yu. (Ed.). Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Dridze, T.M. (1976). Interpretacionnye harakteristiki i klassifikacija tekstov [Interpretation characteristics and classification of texts]. Smyslovoe vosprijatie rechevogo soobshhenija [The semantic perception of a speech message]. Moscow: Editorial URSS, pp. 34–45 [in Russian].

Hymes, D. (1992). The concept of communicative competence revisited. Thirty Years of Linguistic Evolution. John Benjamins Publishing, pp. 31–58 [in English].

Issers, O.S. (2008). Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj rechi [Communicative strategies and tactics of Russian speech]. Moscow: Izdatelstvo LKI [in Russian].

Karasik, V.I. (2000). Struktura institucionalnogo diskursa [Institutional discourse structure]. Problemy rechevoj kommunikacii [Speech communication problems]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, pp. 25–33 [in Russian].

Kljuev, E.V. (2002). Rechevaja kommunikacija [Speech communication]. Moscow: Ripol klassik [in Russian].

Kosmina, V.Yu. (2019). Formuvannya konceptiv u navchanni studentiv iz klipovym myslennyam [Formation of concepts in teaching students with video thinking]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching Languages at Higher Institutions]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 35, pp. 70–79 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/ 10.26565/2073-4379-2019-35-06.

Krasnyh, V.V. (2001). Osnovy psiholingvistiki i teorii kommunikacii [Fundamentals of psycholinguistics and communication theory]. Moscow: ITDGK Gnozis [in Russian].

Kuranova, S.I. (2012). Osnovy psyholingvistyky [Fundamentals of psycholinguistic]. Kyiv: VCz “Akademiya” [in Russian].

Kushnir, I. (2017). Frame teaching methods in training Ukrainian as a foreign language. Nadmoshhie i prisposobjavane [Supremacy and adaptation]. Sofia (Bulgaria), II, pp. 347–355 [in English].

Kushnir, I.M. (2018). Filosofski zasady suchasnoyi kompetentnisnoyi lingvodydaktychnoyi paradygmy [The philosophical foundations of the modern competence linguo-didactic paradigm]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching Languages at Higher Institutions]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 33, pp. 76–88 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2018-33-07.

Makarov, M.L. (2003). Osnovy teorii diskursa [Fundamentals of Discourse Theory]. Moscow: Gnozis [in Russian].

Metodyka navchannya inozemnyh mov u serednih navchalnyh zakladah [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. (1999). Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Misinkevych, O. (2014). Koncept kultury yak odynycya mentalnoyi informaciyi u movnij kartyni svitu [The concept of culture as a unit of mental information in the linguistic picture of the world]. Movoznavstvo [Linguistic]. Kyiv, 1, pp. 54–57 [in Ukrainian].

Semenyuk, O.A. and Parashhuk, V.Yu. (2010). Osnovy teoriyi movnoyi komunikaciyi [Fundamentals of the theory of language communication]. Kyiv [in Ukrainian].

Shukin, A.N. (2012). Obuchenie rechevomu obshheniju na russkom jazyke kak inostrannom [Teaching of speech communicate in Russian as a foreign language]. Moscow: Rus. jaz. Kursy [in Russian].

Standartyzovani vymogy: rivni volodinnya ukrayinskoyu movoyu yak inozemnoyu A1–C2. Zrazky sertyfikacijnyh zavdan [Standardized requirements: proficiency in Ukrainian as a foreign A1–C2. Examples of certification tasks]. (2020). Kyiv: Firma “INKOS” [in Ukrainian].

Stepanov, Ju.S. (1995). Alternativnyj mir. Diskurs. Fakt i princip prichinnosti [Alternative world. Discourse. Fact and principle of causality]. Jazyk i nauka konca ХХ veka [Language and science of the late twentieth century]. Moscow: Progress, pp. 35–73 [in Russian].

Опубліковано
2020-05-04