Використання теорії жанру при роботі над професійними медичними дискурсами

  • I. Kozka доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного медичного університету http://orcid.org/0000-0002-2414-0249
  • S. Krasnikova професор, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного медичного університету http://orcid.org/0000-0002-7155-4436
Ключові слова: дискурс, жанровий аналіз, комунікативна мета, медична спільнота, особливість

Анотація

Робота розглядає питання використання теорії жанрів при роботі з професійними медичними дискурсами. Практичне використання жанрового аналізу в навчанні є одним із ефективних засобів у сучасній методиці викладання англійської мови. Актуальність дослідження визначається, по-перше, тим, що різні жанри широко використовуються у практиці медичного професійного спілкування та у сфері навчання іноземної мови студентів-медиків. По-друге, існує потреба визначити лексико-граматичні особливості медичних дискурсів та їх функціонування в усному та письмовому мовленні. Автори досліджують питання теорії жанрів стосовно медичних дискурсів, аналізуючи такі жанри: жанр усного представлення історії хвороби пацієнта, жанр наукового тексту для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», жанр довідки-направлення пацієнта до лікаря-спеціаліста, та виявляють особливості їх функціонування у мові. Працюючи над медичними дискурсами, ми виходимо з того, що кожен жанр чітко структурований та використовує специфічні мовні засоби. Лінгвістичний аналіз медичного дискурсу допомагає висвітлити питання стосовно того, як тексти структуровані та організовані. Успіх навчання залежить від того, наскільки користувачі медичних дискурсів та члени медичної спільноти знайомі зі структурою та організацією текстів. Завдання викладача − навчити студентів використовувати ці жанрові норми. Автори виокремили конституенти трьох жанрів та розробили послідовність дотекстових, текстових, післятекстових завдань та вправи на заповнення «інформаційних прогалин», які є ефективними при роботі над досліджуваними дискурсами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bailey, K.M. (2005). Practical English Language Teaching: Speaking. Mc Graw – Hill [in English].

Bhatia, V.K. (1993). Analyzing Genre: language use in professional settings. London: Longman [in English].

Bhatia, V.K. (1997). Genre Analysis and World Englishes. World Englishes. Blackwell Publishers. Volume 16, Issue 3, pp. 313–319 [in English].

Bhatia, V.K. (1997). Genre Analysis Today. Revue belge de Philologie et d’Histoire. 75–3, pp. 629–652 [in English].

Bhatia, V.K. (1997). Genre – Mixing in Academic Introductions. English for Specific Purposes. Volume 16, Issue 3, pp. 181–195 [in English]. DOI: https://doi.org/10.1016/S0889-4906(96)00039-7.

Bhatia, V.K. (1998). Generic Patterns in Fundraising Discourse. New Directions for Philanthropic Fundraising. 22, pp. 95–110 [in English].

Bhatia, V.K. (2008). Towards Critical Genre Analysis. Advances in Discourse Studies. Psychology press. 3 / 10, pp. 150−186 [in English].

Duddley-Evans, T. and Saint John, M.J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: a multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press [in English].

Glendinning, E.H. (2015). English in Medicine. Cambridge: Cambridge University Press [in English].

Grice, T. (2018). Oxford English for Careers. Nursing 2. Student’s Book. Oxford: Oxford University Press [in English].

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth edition. Harlow: Pearson Education Limited [in English].

Mamone, L., Jones, J. and Shiguang, L. (2018). Multiple Myeloma: The Case of the Disappearing Band. Laboratory Medicine. Volume 49, Issue 1, February 2018, pp. 87–91. Available at: https://academic.oup.com/labmed/ pages/selected_case_studies_2018 [Accessed 12 Dec. 2019] [in English]. DOI: https://doi.org/10.1093/labmed/lmx045.

Nagy, W.E. (2003). Teaching Vocabulary to Improve Reading Comprehension. Newark: International Reading Association [in English].

Swales, J.M. (1990). Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press [in English].

Swales, J. (1981). Aspects of Article Introductions. Aston ESP Research Report No 1. Language Studies Unit. Birmingham: University of Astonin [in English].

Swales, J.M., Feak, C.B. (2004). Academic Writing for Graduate Students: Essential tasks and skills. Ann Arbor: University of Michigan [in English].

Wahed, A. and Dasgupta, A. (2015). Hematology and Coagulaion. A Comprehensive Review for Board Preparation, Certification and Clinical Practice. Oxford: Elsevier Inc [in English].

Опубліковано
2020-05-04