Використання лінгвокраїнознавчого матеріалу на заняттях з українського фольклору

  • L. Zadorozhnya старший викладач кафедри мовної підготовки 2 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-6607-3550
Ключові слова: лінгвокраїнознавчий матеріал, методична техніка, методичний прийом, паремія, український фольклор

Анотація

У статті визначено методичні техніки і прийоми використання лінгвокраїнознавчого матеріалу в курсі навчання українського фольклору. Лінгвокраїнознавчий матеріал у цьому випадку становлять українські прислів’я, приказки, пісні, в яких відображені уявлення українського народу про жіночу красу. Актуальність дослідження обумовлена широким використанням фольклорного матеріалу в усіх сучасних мовах із дидактичною метою, а також необхідністю вивчення в етнолінгвокультурологічному аспекті мовних одиниць на позначення національно-культурних стереотипів. Фольклор будь-якої нації належить до вічних явищ; без нього неможливо уявити існування народу. Через фольклор пізнається національна культура, виявляються особливості менталітету. Твори фольклору допомагають відтворювати характерні риси того чи іншого народу, показують зміни у світогляді. Уживання в мовленні паремій − важливий показник рівня володіння мовою. Робота з прислів’ями і приказками допомагає розвивати навички мовленнєвої діяльності. Вивчення прислів’їв і приказок розширює знання студентів про мову, формує у них естетичний смак, бажання збагатити свій словниковий запас. За допомогою прислів’їв та приказок підвищується культура мовлення, удосконалюються ораторські якості, готовність до полеміки українською мовою. Активне використання прислів’їв збагачує усну й письмову мову. Використання прислів’їв і приказок надає своєрідності мовленню, виразності, індивідуальності, образності й афористичності. Ознайомившись з прислів’ями або приказками, студенти перекладають їх рідною мовою, осмислюють та шукають аналогічні у своїй мові. Oбговорюючи та порівнюючи українські приказки та прислів’я з приказками та прислів’ями рідною мовою, студенти розвивають навички мовленнєвої діяльності, читання, письма, говоріння. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей викладання лінгвокраїнознавчих матеріалів іноземним студентам-філологам і у підготовці нових навчально-методичних розробок курсу «Український фольклор».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Galka, Yu.M. (2000). Vykladannya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi u lingvokrayinoznavchomu aspekti [Teaching Ukrainian as a foreign language in the aspect of culture-oriented linguistics.]. Available at: http://kmp.fl .kpi.ua/uk/node/45 [Accessed 16 March 2020] [in Ukrainian].

Kiseleva, S.N. (1984). K voprosu ob ispolzovanii edinic frazeologii i aforistiki v uchebnom processe na podgotovitelnom fakultete [On the use of units of phraseology and aphoristics in the teaching process at the preparatory faculty]. Russkiy yazyik dlya studentov inostrentsev [Russian for foreign students]. Moscow: Russkij jazyk, 23, pp. 71−78 [in Russian].

Moroz, L. (2014). Vyvchennya lingvokrayinoznavchogo aspektu v procesi ovolodinnya inozemnymy movamy [Study of the aspect of culture-oriented linguistics in the process of mastering foreign languages]. Nova pedagogichna dumka [New pedagogical thought], 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_40 [Accessed 15 March 2020] [in Ukrainian].

Panasenko, T.M. (2004). Ukrainski pryslivia i prykazky [Ukrainian proverbs and sayings]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Polyakova, S.V. (2006). Lingvokrayinoznavstvo – osvita zasobamy inozemnoyi movy [Culture-oriented linguistics as education by means of a foreign language]. Available at: http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Philologia/ 10_poljakova%20s.v.doc.htm [Accessed 15 March 2020] [in Ukrainian].

Sheremeta, V.P. (2017). Natsionalno-kulturni stereotypy movoobrazu zhinky v ukrainskykh narodnykh pisniakh [National and cultural stereotypes of women’s language in Ukrainian folk songs]. Сandidate’s thesis. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University. Available at: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/%D0%94_26.053.25/ Sheremeta.pdf [Accessed 16 March 2020] [in Ukrainian].

Suduk, I., Lytvyn, N. and Tytova, M. (2016). Shlyahy formuvannya lingvokrayinoznavchoyi kompetenciyi na zanyattyax z ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [Ways of formation of linguistic and country specific competence in classes of Ukrainian as a Foreign Language]. Visnyk ONU [ONU Bulletin], Philological Series, pp. 153−159 [in Ukrainian].

Valit, O.S., Gutnikova, T.Yu., Zadorozhnya, L.V. and Rudenko, G.G. (2020). Ukrayinskyj folklor dlya inozemnyx studentiv [Ukrainian folklore for foreign students]. Kharkiv: FLP Tarasenko V.P. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-04