Особливості адаптації освітніх мігрантів у білінгвальному оточенні

  • Т. Креч канд. філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного університету будівництва та архітектури http://orcid.org/0000-0003-0865-1716
  • І. Мілєва канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного університету будівництва та архітектури http://orcid.org/0000-0002-6138-5990
Ключові слова: адаптація, бі- і полілінгви, міжмовна інтерференція, освітні мігранти, рідна (нерідна) мова

Анотація

У статті розглянуто найбільш складні питання, пов’язані з особливостями вияву інтерференції в близькоспоріднених мовах ‒ російській і українській, запропоновано лінгвометодичний аналіз особливостей адаптації освітніх мігрантів в умовах українсько-російського білінгвізму, адже в сучасному світі неможливо знайти етнічної спільноти, яка не відчувала б на собі впливу культур інших народів. Описано й проаналізовано типологію труднощів, зумовлених особливостями міжмовної взаємодії близькоспоріднених мов, подано лінгвістичні й методичні рекомендації щодо їх подолання. Міжмовна інтерференція охоплює всі мовні рівні, а особливо це помітно на фонетичному, оскільки в цих двох мовах існують певні відмінності в системі вокалізму й консонантизму. На фонетичному рівні труднощі виявляються вже на рівні формування навичок аудіювання та говоріння. На граматичному рівні існують, наприклад, відмінності в роді й числі схожих іменників в російській і українській мовах. Інша складність полягає в тому, що деякі лексичні одиниці в цих двох мовах є однаковими за звучанням, але мають різне значення, отже, поширена й міжмовна омонімія. Нездатність розрізнити ці ознаки призводить до багатьох помилок. Відмінності в характеристиках схожих мовних систем спостерігаються і в мовленнєвому етикеті, що також слід ураховувати під час опанування мови освітніми мігрантами. Одним із можливих помічників у подоланні перешкод є активний навчальний словник, який повинен допомогти у вивченні мови, оскільки освітні мігранти звертаються до словника насамперед як до джерела, в якому зафіксована інформація щодо конструювання висловлювань. Автори сподіваються, що рекомендації, викладені в статті, допоможуть подолати труднощі, що виникають, і зроблять процес навчання іноземних студентів другої нерідної мови більш легким і успішним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Haiovych, H. Interferentsiia i surzhyk yak naslidky movnoi vzaiemodii (na prykladi ukrainsko-rosiiskykh movnykh kontaktiv) [Interference and surzhik as consequences of linguistic interaction (on the example of Ukrainian-Russian linguistic contacts)]. Available at: http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2012_41_1/224_233.pdf [Accessed 16 Feb. 2019] [in Ukrainian].

Metodyka vykladannia ukrainskoi movy [Methods of teaching the Ukrainian language]. Available at: https://studfiles.net/preview/5537864/page:13/ [Accessed 9 Jun. 2019] [in Ukrainian].

Minasyan, S.M. (2017). Problemy adaptatsii obrazovatelnyih migrantov v akademicheskoy srede [Problems of adaptation of educational migrants in the academic environment]. Ushakova, N.I. (Ed.). Akademicheskaya adaptatsiya obrazovatelnyih migrantov v strane obucheniya [Academic adaptation of educational migrants in the country of study]. Kharkіv: V.N. Karazin Kharkiv National University, рр. 39–45 [in Russian].

Muras, A. (2007). Vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi v universyteti imeni Adama Mitskevycha v Poznani [Teaching Ukrainian as a Foreign Language at the Adam Mickiewicz University in Poznan]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language], 2, рр. 258–261 [in Ukrainian].

Passov, E.I. (2007). Kontseptsiya kommunikativnogo inoyazyichnogo obrazovaniya (teoriya i ee realizatsiya) [The concept of communicative foreign language education (theory and its implementation)]. St. Petersburg: Zlatousts [in Russian].

Psiholingvicheskie voprosy obuchenija inostrancev russkomu jazyku [Psycholinguistic issues of teaching foreigners the Russian language]. (1972). Moscow: MGU [in Russian].

Shcherba, L.V. (1974). Predislovie k bol'shomu russko-francuzskomu slovaryu: Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost' [Foreword to the large Russian-French dictionary: The language system and speech activity]. Russko-franczuzskij slovar' [Russian-French dictionary]. Moscow: Nauka, рр. 17‒23 [in Russian].

Shpitko, I.M. (2010). Fonetychna interferentsiia v informatsiinomu prostori Ukrainy [Phonetic interference in the information space of Ukraine]. Doslidzhennia z leksykolohii i hramatyky ukrainskoi movy [Studies in lexicology and grammar of the Ukrainian language]. 9, рр. 323–331 [in Russian].

Shubin, Je.P. (1971). Pozitivnye i negativnye aspekty vlijanija pervogo jazyka na ovladenie vtorym na razlichnyh urovnjah jazykovoj sistemy [Positive and negative aspects of the influence of the first language on mastering the second at various levels of the language system]. Inostrannye jazyki v shkole [Foreign languages at school], 5, рр. 27–32 [in Russian].

Ushakova, N.I. (Ed.). (2017). Akademicheskaja adaptacija obrazovatelnyh migrantov v strane obuchenija [Academic adaptation of educational migrants in the country of study]. Kharkіv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Russian].

Опубліковано
2019-12-23