Формування концептів у навчанні студентів із кліповим мисленням

  • В. Косьміна старший викладач кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3217-995X
Ключові слова: кліпове мислення, концепт, міжкультурна компетенція, українська мова як іноземна

Анотація

Статтю присвячено опису формування концептів в навчанні студентів із кліповим мисленням. Визначено концепт як культурно значущу одиницю ментального рівня, що відображає національно специфічну інформацію. В концепті слово, мова і невербальна поведінка з’єднуються в нерозривне ціле. З’ясовано, що концепти в навчальному процесі можна використовувати як одиницю навчання, відбору та організації мовного (лексичного) матеріалу.

Під час формування концептів студент із кліповим мисленням зможе реалізувати здатність знаходити потрібну інформацію в найрізноманітніших її джерелах і в той самий час оволодіти вмінням її систематизувати, тлумачити, а також розуміти особливості вживання і сполучуваності тих або інших мовних одиниць в  українській мові й одночасно розширювати знання про українську мовну картину світу й формувати власну мовну особистість. Робота з формування понятійних і художніх концептів може допомогти студентам із переважаючим кліповим типом мислення опановувати нову мову, підвищити мотивацію, навчитися краще розуміти й відчувати як культурні традиції носіїв мови, що вивчається, так і  власні. Використання формування концептів під час навчання розвиває у студентів уміння відбирати, класифікувати, систематизувати необхідний мовний матеріал в  залежності від мети спілкування й комунікативної ситуації; розвивати та реалізовувати компенсаторні вміння студентів; навчати їх будувати когерентний дискурс і робити правильний вибір необхідних мовних стратегій для його успішної реалізації. Все це робить можливим організацію такого навчального процесу, який забезпечує формування міжкультурної компетенції студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kolesov, V.V. (1992). Koncept kultury: obraz, ponjatie, simvol [Culture concept: image, concept, symbol]. Vestnik SPb. universiteta [Bulletin of St. Petersburg university]. S. 2, Is. 3, № 16, pp. 11−18 [in Russian].

Misinkevych, O. (2014). Koncept kultury yak odynycya mentalnoyi informaciyi u movnij kartyni svitu [The concept of culture as a unit of mental information in the linguistic picture of the world]. Movoznavstvo [Linguistics]. 1, pp. 54–57 [in Ukrainian].

Nifaka, T. and Bovda, O. (2016). Kognityvnyj napryam u metodyci vykladannya inozemnykh mov [Cognitive direction in foreign language teaching]. Naukovyj visnyk Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Lingvistychni i metodychni problemy vykladannya inozemnykh mov u shkoli ta VNZ [Scientific Bulletin of the Lesya Ukrainka Eastern European National University. Linguistic and methodological problems of teaching foreign languages at school and universities]. 6, pp. 314–318 [in Ukrainian].

Pechko, N.M. (2015). Konceptualni dominanty yak osnova mentalitetu etnosu [Conceptual dominants as the basis of the ethnos mentality]. Naukovi zapysky Nacionalnoho universytetu “Ostrozka akademiya” [Scientific notes of the Ostroh Academy National University]. Philological Series, 55, pp. 196–198 [in Ukrainian].

Saveljeva, I.F. (2009). Koncept kak universalnaja edinica formirovanija znanij v procese obuchenija studentov jazykovogo vuza inostrannomu jazyku [Concept as a universal unit of knowledge formation in the process of teaching students of a language university a foreign language]. Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena [Bulletin of A.I. Herzen Russian State Pedagogical University]. St. Petersburg: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena, pp. 275–277 [in Russian].

Stepanov, Ju.S. (1997). Konstanty. Slovar russkoj kultury [Constants. Dictionary of Russian culture]. Moscow: Shkola “Jazyki russkoj kultury”, pp. 40−76 [in Russian].

Опубліковано
2019-12-23