Табуйована лексика в системі навчання рмі студентів-філологів: лінгвокультурологічний аспект

  • О. Гребенщикова канд. філол. наук, старший викладач кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2645-8066
Ключові слова: евфемізм, лінгвокультурологія, табу, табуйована лексика, толерантність

Анотація

На сьогоднішній день лінгвокультурологічний підхід до викладання РМІ вважається найбільш перспективним і значущим. Оволодіння мовою неможливе без розуміння культури народу, мова якого вивчається, а табуйована лексика – безумовно, значна частина кожної мови і культури. У статті представлена спроба розглянути табуйовану лексику сучасної російської мови з точки зору необхідності та можливості її викладання в курсі РМІ для іноземних студентів-філологів. Зокрема, наголошується на зміні причин появи сучасних мовленнєвих табу: якщо раніше основною причиною табуювання був страх, то сьогодні мова йде про психолінгвістичні зміни в суспільстві, пов’язані із загальною настановою на толерантність, забезпечення всіх членів соціуму рівними можливостями. Саме це на сьогодні і є основною причиною табуювання тих чи інших слів. До того ж, у статті зазначається, що табуйовані теми будуть неоднаковими при внутрішньокультурній і міжкультурної комунікації (для прикладу можна навести негативні етностереотипи). Нарешті, в статті перед викладачем РМІ ставиться питання: чи слід обговорювати табуйовану лексику на заняттях зі студентами-іноземцями? І якщо так, то яким є механізм навчання «заборонених» слів? Автор доходить висновку, що, незважаючи на деяку екзотичність теми, все ж знання табуйованої в нашій культурі лексики надзвичайно важливе для іноземних студентів, тому що воно допоможе їм не в передбачуваній атмосфері університету, а в реальному житті. Доведено, що в системі навчання табуйованої лексики доцільно використовувати звичну для викладачів систему мовних і мовленнєвих вправ; передтекстових, притекстових і післятекстових завдань.В якості наочності автор пропонує зразки таких вправ, звертаючи увагу, що прикладами можуть слугувати не тільки змодельовані викладачем речення, але й адаптовані тексти художнього, публіцистичного, наукового стилів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dembska, K. (2000). Jazykovoe tabu: jevfemizmy i vul'garizmy v sovremennom russkom jazyke [Language taboo: euphemisms and vulgarisms in modern Russian]. Rossica Olomucensia XXXVIII zarok 1999 (Ročenka Katedry Slavistikyna Filozofi cké Fakultě Univerzity Palackého). Olomouc, pp. 235–239 [in Russian].

Gogol', N.V. (1951). Polnoe sobranie sochinenij [Full composition of writings]. Vols. 1–14. Moscow; Leningrad: Izdatelstvo AN SSSR, Vol. 6 [in Russian].

Kashkin, V.B. and Smolenceva, E.M. (2005). Jetnostereotipy i tabuirovannye temy v mezhkul'turnoj kommunikacii [Ethnic stereotypes and taboo topics in intercultural communication]. Kul'turnye tabu i ih vlijanie na rezul'tat kommunikacii [Cultural taboos and their influence on the result of communication]. Voronezh, pp. 246–252 [in Russian].

Kovshova, M.L. (2007). Semantika i pragmatika jevfemizmov: kratkij tematicheskij slovar' sovremennyh russkih jevfemizmov [Semantics and pragmatics of euphemisms: a brief thematic dictionary of modern Russian euphemisms]. Moscow: Gnozis [in Russian].

Krongauz, M.A. Vatniki i ukropy: otkuda berutsja jazykovye tabu i kak ih obojti [Vatniki i ukropy: where do the language taboos come from and how to get around them]. https://theoryandpractice.ru [online]. Available at: https://theoryandpractice.ru/posts/17042-vatniki-i-ukropy-otkuda-berutsya-tabu-i-kak-ikh-oboyti [Accessed 05April 2019] [in Russian].

Krysin, L.P. (2000). Jevfemizmy v sovremennoj russkoj rechi [Euphemisms in modern Russian speech]. Russkij jazyk konca XX stoletija: kollektivnaja monografija pod red. E.A. Zemskoj [Russian language of the late twentieth century: a collective monograph, ed. E.A. Zemskaja]. Moscow: Jazyki russkoj kul'tury, pp. 384–408 [in Russian].

Litvinova, G.M. and Esakova, M.N. (2018). Sootnoshenie normy i uzusa (k probleme prepodavanija kursa “russkij jazyk i kul'tura rechi” v inostrannoj auditorii) [Correlation between norm and uzus (to the problem of teaching the course “Russian language and culture of speech” in a foreign audience)]. Aktual'nye problemy i perspektivy rusistiki. Materialy po itogam Mezhdunarodnoj konferencii rusistov v Barselonskom universitete MKR-Barselona [Actual problems and prospects of Russian studies. Materials on the results of the International Conference of Russian Studies at the University of Barcelona MKR-Barcelona]. Barcelona: Trialba Ediciones, pp. 719–728 [in Russian].

Passov, Y.I. and Kuzovleva, N.E. (2010). Osnovy kommunikativnoj teorii i tehnologii inojazychnogo obrazovanija [Fundamentals of communicative theory and technology of foreign language education]. Moscow: Russkij jazyk [in Russian].

Vorob'ev, V.V. (1999). O statuse lingvokul'turologii [About the status of linguoculturology]. Materialy IX Kongressa MAPRJaL. Doklady i soobshhenija russkih uchenyh [IX Congress IATRLL materials. Reports of Russian scientists]. Moscow, pp. 96–149 [in Russian].

Опубліковано
2019-12-22