Концепція агроекосистем як теоретична основа екологічно толерантного природокористування

  • С. П. Сонько Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна https://orcid.org/0000-0002-7080-9564
  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-7921-9990
  • О. В. Василенко Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна https://orcid.org/0000-0002-2584-810X
  • І. М. Гурський Уманський національний університет садівництва вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська область, Україна
  • Д. В. Шиян Криворізький державний педагогічний університет пр. Гагаріна, 54 м. Кривий Ріг, 50086, Україна https://orcid.org/0000-0002-6464-0766
  • І. І. Зозуля Уманський національний університет садівництва вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська область, Україна
Ключові слова: агроекосистема, агроландшафт, сільське господарство, екологічна небезпека, географічний простір, ноосфера

Анотація

Мета. Довести придатність концепції ноосферних екосистем до інтерпретації не лише екологічних явищ і процесів, а й феноменів соціо-природного змісту, а, згодом, можливо і геополітичних процесів, зокрема, просторової експансії окремих етносів.

Методи. Використаний комплекс методологічних підходів і наукових методів. До комплексу методів належать: емпірічний, який реалізований у послідовному здійсненні наступних операцій: спостереження, моделювання, прогнозування; порівняльний – в реалізований при співставленні головних функцій природних та агроекосистем.

Результати. Формування сільськогосподарських районів є другим етапом перетворення природних екосистем на агроекосистеми. Гіпотезою роботи є можливість існування агрокосистеми, що має подвійний характер кордонів. Перевірка гіпотези здійснена для території Харківської області – однієї із староосвоєних сільськогосподарських територій України. Ґрунтуючись на припущенні про те, що ґрунт є одночасно умовою та результатом сільськогосподарської діяльності людини, а також про те, що він пов'язує у просторі-часі природні та економічні межі агроекосистем, проведено розрахунки балансу речовини у ґрунті та коефіцієнта екологічної небезпеки. Картування значень коефіцієнта екологічної небезпеки показало, що з 429 господарств області значення коефіцієнта більше 1 мають лише 7 господарств. Це означає, що в умовах інтенсивного землеробства існує постійний дефіцит речовини та енергії, що призводить до негативного балансу гумусу в ґрунті. Згідно авторської концепції, доведено, що одна з головних причин виникнення екологічної проблеми криється в різних швидкостях розвитку природи і суспільства.

Висновки. В агроекосистемах закладена «пам’ять» колишньої структурно- і інформаційно незмінної біосфери. За сучасними уявленнями про ризому така пам’ять – ґрунти. Така «пам’ять» на рівні агроекосистем забезпечує саморегуляцію «екосистеми людини» завдяки як прямій регуляції чисельності людської популяції (хвороби, війни), так й опосередкованого впливу на планетарні просторові структури. Зокрема, завдяки збереженню певних пропорцій між територіями з «натуралізованим» і «товарним» господарством.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

С. П. Сонько , Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна

д-р геогр. наук, проф., професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Н. В. Максименко , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

д-р геогр. наук, проф., завідувачка кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

О. В. Василенко , Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна

канд. с.-г. наук, доц., завідувачка кафедри кафедри екології та безпеки життєдіяльності

             

І. М. Гурський , Уманський національний університет садівництва вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська область, Україна

канд. с.-г. наук, доц., доцент кафедри кафедри екології та безпеки життєдіяльності

 

 

Д. В. Шиян , Криворізький державний педагогічний університет пр. Гагаріна, 54 м. Кривий Ріг, 50086, Україна

канд. геогр. наук, доц., доцент кафедри туризму та економіки

           

 

І. І. Зозуля , Уманський національний університет садівництва вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська область, Україна

аспірант кафедри кафедри екології та безпеки життєдіяльності

 

 

Посилання

Balyuk, S., Barakhtyan, V., Lazebna, M., Lisovy, M., Polupan, M., Solovey, V., Fateev, A., & Khristenko A. (2005). Soil quality indicators of soil fertility. DSTU 4362:2004. Kyiv Derzhspozhyvstandart of Ukraine.

FAO 2021. The state of the world's land and water resources for food production and agriculture. Sys-tems at the limit. Consolidated Report 2021. Rome. https://doi.org/10.4060/cb7654ru

Sonko, S.P. (2003). Spatial development of socio-natural systems: the path to a new paradigm. Monograph. Kyiv: Nika Center. Retrieved from http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/367

Olkowski, D., & Pirovolakis, E. (2020). Deleuze and Guattari’s Philosophy of Freedom. Freedom’s Re-frains. New York: Routledge. Sententiae. 39(1). 140-149 https://doi.org/10.31649/sent39.01.140

Melnik, A.A., Golembo, V.A., & Bochkarev, O.Y. (2019). Scientific heritage of the founder of cybernet-ics Norbert Wiener. Computer systems and networks, 1(1). Retrieved from https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/feb/21036/var1ksm-19-3-10.pdf

Sonko, S.P., & Maksymenko, N.V. (2013). Spatial and temporal mechanisms of anthropogenic expansion of agrolandscape. Man and the environment. Issues of Neoecology, 2 (15), 5-21. Retrieved from http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/351

Sonko, S. (2019). Man in Noosphere: Evolution and Further Development. Philosophy and Cosmology, 22, 51–75. https://doi.org/10.29202/phil-cosm/22/5

Nazaruk, M. M., & Maksymenko, N. V. (2021). Influence of geology and relief on the society evolution. Man and Environment. Issues of Neoecology, (35), 8–17. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-01

Sonko, S.P., Poltoretsky, S.P., Vasylenko, O.V., & Shevchenko, N.O. (2019). Specialization of agriculture as a driving force of the evolutionary transformation of neoecology into nooecology. Man and Environment. Issues of Neoecology, (32), 6–24. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/15138/14097

Vavilov, N.I. (1987). Origin and geography of cultivated plants. L.: Nauka.

Golubets, M.A. (2000). Ecosystemology. Lviv: Polly.

Hrodzynskyi, M. D. (2005). Landscape knowledge: place and space. Kyiv: Kyivskyi universytet, 1.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Сонько , С. П., Максименко , Н. В., Василенко , О. В., Гурський , І. М., Шиян , Д. В., & Зозуля , І. І. (2022). Концепція агроекосистем як теоретична основа екологічно толерантного природокористування. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 37, 71-81. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-07
Розділ
Екологічні дослідження

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)