Вплив геології і рельєфу на еволюцію соціуму

  • М. М. Назарук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна https://orcid.org/0000-0002-1210-9666
  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7921-9990
Ключові слова: соціум, планета Земля, коеволюція, геологічні чинники, жива речовина, соціоприродна система

Анотація

Головна мета. Розглянути як геологічні та геоморфологічні процеси на планеті Земля вплинули на інтелект, мову, майстерність у використанні знарядь праці, соціальне навчання і кооперативну поведінку, яка допомогла соціуму розвинути сільське господарство, жити в містах і будувати цивілізацію. Формування соціуму пройшло тривалий і складний шлях на планеті Земля.

Результати. Сьогодні соціум розглядається як людське буття, обумовлене діяльністю і спілкуванням, система суспільного співжиття людей, під час якого формується людина та її духовність, яка внаслідок трансформації суспільства формується в певну форму свого соціального існування. У центрі суспільства – людина. Без неї воно не існує. Соціум – це система суспільного співжиття людей, яка походить від латинського слова «соціо», означає з’єднати, поєднати, розпочинати спільну справу. Суспільство виникло внаслідок еволюції природи і з самого початку мало свої характерні риси. Попри всю широту інтерпретації проблеми взаємодії природи і соціуму, слід погодитися з тим, що фундаментальне співвідношення біологічного і соціального в нашій науці розглядається занадто спрощено. Біологічне ототожнюється з тваринним, геологічне з неживою природою, а соціальне з людським. Зосередження давніх цивілізацій на стиках літосферних плит підтверджує, що квінтесенцією розвитку неживого (геологічних процесів) є саме сплеск живого – людського соціуму. Особливо висока концентрація розвинути давніх цивілізацій приурочена до Середземноморсько-Гімалайсько-Індонезійського сейсмічного поясу, де стикується мережа літосферних плит.  Надалі, в процесі еволюції соціуму все частіше проявляється вплив «неживого» на кількісні та якісні характеристики «живого». Доведено, що суттєвим важелем в цьому виступає саме рельєф, як результат «роботи» геологічних чинників. Виокремлено ізольований розвиток давніх соціумів, що зумовлений, у першу чергу, оточенням гірськими системами.

Висновки. Відмічаємо, що важливого методологічного та світоглядного значення набуває уявлення про соціоприродний характер світу принцип коеволюції як продуктивний засіб пізнання і розв’язання проблем взаємодії соціуму і планети Земля.  

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. М. Назарук, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна

Доктор географічних наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи

Н. В. Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

доктор географічних наук, професор, завідувачка кафедрою екологічного моніторингу і заповідної справи

Посилання

Dartnell, L. (2020). How the Earth Shaped the History of Mankind. Translated from Eng. Alexander Astashov. Kyiv: Our format.

Dartnell, L. (2019). Origins: How the Earth Shaped Human History. Bodley Head.

Sonko, S. (2019). Man in Noosphere: Evolution and Further Development. Philosophy and Cosmology, 22, 51-74. https://doi.org/10.29202/phil-cosm/22/5

Harari, Y.N. (2015). Sapiens. A Brief History of Humankind. Vintage.

Harari, Y.N. (2016). The man is smart. History of mankind from past to future. Translate from еng. J. Lebedenko. Kharkiv: Family leisure club.

Harari, Y.N. (2018). 21 lessons for the XXI century. Translated from Eng. O. Demyanchuk. Kyiv: Force Ukraine.

Harari, Y.N. (2018). Homo Deus. Behind the scenes of the future. Translated from еng. O. Demyanchuk. Kyiv: Foss Ukraine.

The phenomenon of socio-natural systems. Worldview - methodological essays: monograph (2009). Kyiv: Publisher PARAPAN.

Vernadsky, V.I. (1944). Soil science. Moscow: Science

Schuchert, Ch. A Dunbar Ch. A .(1931). Textbook of geology, N.Y.

Vernadsky, V.I. (1989). Biosphere and noosphere. Moscow: Science.

Synergetic worldview: scientific and pedagogical aspects: monograph. (2015). Edited by N. V. Crestedlark. Sumy: University Book.

Roimer,Y. (2017). Homo Urbanus. The paradox of evolution. Translated from the Dutch by J. Dovgopoloho. Kyiv: Zhupansky Publishing House.

Kholodny, M.G. (1970). Selected works. Kyiv: Scientific Thought Publishing House

Bookchin M. (1995). The Philosophy of Social Ecology. Essays on Dialectical Naturalism. Montreal, New York: Black Rose Books,

Bookchin, M. (1995). Re-enchanting humanity: A defense of the human spirit against anti-humanism, misanthropy, mysticism, and primitivism. London: Cassell.

Meadows, D., Randers, J., & Meadows, D. (2018). Limits to growth. The 30-Year Update Earthscan: Kyiv: Pabulum.

Maksymenko, N.V., Tararoev, Ja. V., Nazaruk, M. M., & Cherkashyna, N. I. (2020). Philosophy of Science. Dist. Course LSM Moodle, KhKNU. Sert. № 225/2020.

Nazaruk, M. (2019). Philosophy of environment and nature management: monograph. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv.

Sonko, S., & Maksymenko, N. (2014). Evolution Of Tillage As The Main Factor Agrolandscapes Planning (Environmental Hopes And Disappointments).Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», 1004, 7-22. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/817

Опубліковано
2021-06-02
Як цитувати
Назарук, М. М., & Максименко, Н. В. (2021). Вплив геології і рельєфу на еволюцію соціуму. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 35, 8-17. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-01
Розділ
Географічні дослідження

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)