Особливості сприйняття міста Харків студентською молоддю (за матеріалами анкетування)

  • Ольга Іванівна Красько Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5076-8331
Ключові слова: Харків, «обличчя» міста, анкетування, студенти

Анотація

У статті розглянуто результати анкетування студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в межах проєкту «Практики самопрезентації міста в індустріальну та постіндустріальну добу». Було опитано 202 студенти історичного та філологічного факультетів, факультету математики і інформатики. Респондентам пропонували спеціальний опитувальник із 12 «закритих» та «відкритих» питань. «Закриті» питання дозволили визначити кількісні показники вподобань молоді Харкова стосовно об’єктів, споруд, підприємств, установ, пам’ятників, виробів, пісень, які, на їхню думку, формують «обличчя» міста. Тоді як «відкриті» надали респондентам можливість запропонувати той чи той конкретний варіант, висловити свою точку зору з будь-якого питання. Для аналізу результатів анкетування була побудована реляційна система управління базами даних (РСУБД) у програмі Microsoft Office Access 2013, в яку заносилися уніфіковані відповіді учасників опитування. Інтерпретування результатів базувалося на концепції стилю життя французького соціолога П. Бурдьє та теорії стилів життя, що її висунув німецький історик М. Дінгес. Отже, завдяки проведеному анкетуванню, по-перше, було ідентифіковано конкретні об’єкти, споруди, підприємства, установи, пам’ятники, товари та вироби, які, на думку респондентів, є «обличчям» Харкова. По-друге, було виявлено особливості сприйняття Харкова студентською молоддю, зокрема вийшло визначити їхні думки щодо питання, чи можна вважати Харків типовим українським містом. Також результати дозволили встановити бачення харківського студентства архітектурних домінант, пам’ятних місць та лакун міського простору. Нарешті молодь визначила історичні особистості, які, на її думку, формують пантеон видатних уродженців та мешканців міста. Матеріали анкетування дозволяють зробити певні висновки про специфіку самопрезентації міста та взаємодію/взаємовплив мешканців і міського простору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бурдье, П. Структура, габитус, практика. Журнал социологии и социальной антропологи, т. 1, № 2, 1998, с. 44-59.

Дингес, М. Историческая антропология и социальная история: через теорию «стиля жизни» к «культурной истории повседневности». Одиссей. Человек в истории. 2000, c. 96-124.

Филиппова, О. Язык в процессах конструирования и конституирования идентичности: представления о языке и идентичности среди харьковских студентов. Ученые записки ХГУ «НУА», № 4, 2008, с. 197-210.

Filippova, O., Giuliano, E. «Neither with Europe nor With Russia»: Tracking Views in Kharkiv. Visnyk V. N. Karazin Kharkiv National University. Series «Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods», vol. 39, 2017, pp. 269-74.

Грінченко, Г., Кравченко, В., Мусієздов, О. та Титар, О. Національно-культурна ідентичність жителя «контактної зони» (за матеріалами анкетування студентів-першокурсників Харкова). Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник, вип. 8, 2006, с. 161-84.

Lynch, K. The Image of the City. Cambridge, 1960.

Мусиездов, А. Идентичность города: динамика образа Харькова в исторической ретроспективе. У зб.: Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць, вип. 15, 2009, с. 488-94.

Мусієздов, О. У пошуках регіональної ідентичності (на прикладі дослідження студентів-першокурсників харківських ВНЗ). Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, вип. 1, 2007, с. 11-21.

Мусієздов, О. Міська ідентичність у (пост)сучасному українському місті (приклад Харкова та Львова). Соціологія: теорія, метод, маркетинг, № 3, 2016, с. 94-111.

Путівник по Харкову. Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. Available at: [Accessed: 18 April 2020].
Опубліковано
2020-10-04
Як цитувати
Красько, О. (2020). Особливості сприйняття міста Харків студентською молоддю (за матеріалами анкетування). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (57), 106–119. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2020-57-06