УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЩЕМЛЕНИХ ГАЗОВИХ СКУПЧЕНЬ В ПРОЦЕСІ ВИБІРКОВОГО ОБВОДНЕННЯ ПОКЛАДІВ

  • В. М. Абєлєнцев Український науково-дослідний інститут природних газів
  • Т. Я. Сусяк Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

В даній статті авторами проаналізовано механізм защемлення пластового газу в обводнених ділянках покладів в умовах прояву водонапірного режиму при надходженні пластової води у газонасичені порові об’єми. Встановлено, що механізм защемлення скупчень газу за рахунок підйому рівня газоводяного контакту та за вибірковим обводненням принципово відрізняються об’ємами заблокованого газу, швидкостями утворення та підходом до його вилучення. Зроблено висновок, що саме при вибірковому впровадженні пластової води розповсюджене негативне явище защемлення скупчень газу, які за об’ємом можуть бути рівнозначними промисловим покладам.

Запропоновано заблоковані об’єми газу, утворені за рахунок вибіркового обводнення, називати гідродинамічно-защемленими скупченнями газу. Досліджено умови їх формування на базі вивчення процесів вибіркового обводнення покладів Тимофіївського, Котелевського, Березівського та інших родовищ. Виходячи з особливостей утворення гідродинамічно-защемлених скупчень газу за рахунок вибіркового обводнення, пропонується в кожному окремому випадку по розрізу покладів визначати необводнені газонасичені інтервали та випробувати їх з метою подальшого вилучення безводного газу.

Ключові слова: защемлений газ, вибіркове обводнення, поклади вуглеводнів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. М. Абєлєнцев, Український науково-дослідний інститут природних газів
к.геол.н., зав. сектором,
Т. Я. Сусяк, Український науково-дослідний інститут природних газів
інженер-технолог І кат.

Посилання

1. Кондрат, Р.М. Газоконденсатоотдача пластов. [Текст] / Р. М. Кондрат. – М. : Недра, 1992. – 255 с.
2. Ефремов, А.А. Явление защемления пластового газа в обводняющихся газонасыщенных интервалах. [Текст] / А.А. Ефремов // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ, 2014. – №1(103), выпуск 1. – Тюмень. – С. 11-19.
3. Абєлєнцев, В.М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур’є, Л.О. Міщенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с. – Бібліогр.: с. 183–190. – ISBN 978-966-285-098-7.
4. Абєлєнцев, В.М. Щодо причин зародження та дії механізму вибіркового обводнення газоконденсатних пок-ладів [Текст] / В.М. Абєлєнцев // Зб. наук. пр. Питання розв. газової пром-ті України. – Харків : УкрНДІгаз, 2004. – Вип. 37. – С. 199-202.
5. Абєлєнцев, В.М. Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур’є, М.Ю. Нестеренко // Вісник ХНУ імені В. Н. Кара-зіна, серія «геологія-географія-екологія». – Харків, 2013. – № 1084, випуск 39. – С. 9-14.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Абєлєнцев, В. М., & Сусяк, Т. Я. (2015). УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЩЕМЛЕНИХ ГАЗОВИХ СКУПЧЕНЬ В ПРОЦЕСІ ВИБІРКОВОГО ОБВОДНЕННЯ ПОКЛАДІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 7-11. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-01

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)