ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ

  • В. М. Абєлєнцев Український науково-дослідний інститут природних газів
  • А. Й. Лур’є Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Т. В. Догадіна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У даній статті за параметрами розробки нафтогазових об'єктів оцінені реальні або наближені до них параметри во-
донапірних систем. Це стосується таких параметрів, як поточний пластовий тиск в будь-якій точці системи, її поровий
об’єм, радіус, площа, проникність, гідропровідність, п’єзопровідність. Оцінювалися параметри систем, що містять ниж-
ньовізейсько-верхньодевонський об'єкт Тимофіївського родовища і групу верхньосерпуховських об'єктів Котелевського-
Березівського валу. З'ясувалося, що в обох випадках водонапірні системи, які містять об'єкти розробки, мають обмежені
площі і об’єми розвитку і є фактично ділянками нижньовізейсько-верхньодевонських і верхньосерпуховського водоносних
комплексів, що ізольовані від основних площ і об’ємів їх розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. М. Абєлєнцев, Український науково-дослідний інститут природних газів

Посилання

1. Щелкачев В. Н. Разработка нефтеводоносных пластов при упругом режиме [Текст] / В. Н. Щелкачев. – М.:
Гостоптехиздат, 1959. – 467 с.
2. Закиров С. Н. Теория водонапорного режима газовых месторождений [Текст] / С. Н. Закиров, Ю. П. Коро-
таев., Р. М. Кондрат и др. – М. : Недра, 1976. – 240 с.
3. Кристеа. Н. Подземная гидравлика [Текст] / Н. Кристеа. – М. : Гостоптехиздат, 1961. – Т. 1. – 343 с.
4. Абєлєнцев В. М. Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-
Донецької западини [Текст] / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур'є, М. Ю. Нестеренко // Вісн. Харк. нац. ун-ту, №
1084. – 2013. – С. 9–14.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Абєлєнцев, В., Лур’є, А., & Догадіна, Т. (2015). ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 7-13. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1072

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)