ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ПОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИЛУЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

  • В. М. Абєлєнцев Український науково-дослідний інститут природних газів
  • А. Й. Лур’є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. Л. Міщенко Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

За результатами дослідження неоднорідності порового середовища зроблений висновок, що фактор шаруватості пластів-колекторів є причиною виникнення негативних явищ в процесі розробки покладів вуглеводнів. Запропоновано класифікацію шаруватості порід-колекторів на «аномальні», які створюють негативні явища при розробці, та основні фонові прошарки. Представлено методики визначення «аномального» колектора в об’ємі покладів та побудов карт контрастності з метою оконтурення ділянок, які є потенційно небезпечними в процесі розробки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. М. Абєлєнцев, Український науково-дослідний інститут природних газів

Посилання

1. Абєлєнцев, В. М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с. – Бібліогр. : с. 183–190. – ISBN 978-966-285-098-7.
2. Іванишин, В. С. Нафтогазопромислова геологія [Текст] / В. С. Іванишин ; рец. Б. Й. Маєвський, Ю. З. Крупський. – Л. 2003. – 648 с.
3. Ботвінкина, Л. Н. Шаруватість осадових порід [Текст] / Л. Н. Ботвінкина – М., 1962. [Тр. Геологічного інституту АН (Академія наук) СРСР, ст. 59].
4. Закиров, С. Н. Суперколлекторы и их роль в управлении системой разработки месторождений [Текст] / С. Н. Закиров, И. П. Жабрев, М. А. Политыкина // Геология нефти и газа. – 1986. – №8. – С. 1–6.
5. Денк, С. О. Структура и состояние фильтрационной системы пласта –коллектора [Текст] / С. О. Денк. – П. : 1999. – 273 с.
6. Нестеренко, М. Ю. Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів [Текст] : монографія / М. Ю. Нестеренко – К. : УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
7. Абєлєнцев, В. М. Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, М. Ю. Нестеренко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1084, випуск 39. – Харків. – С. 9–14.
Опубліковано
2015-01-27
Як цитувати
Абєлєнцев, В. М., Лур’є, А. Й., & Міщенко, О. Л. (2015). ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ПОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИЛУЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 9-14. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1040

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)