ПРОГНОЗУВАННЯ ВИБІРКОВОГО ОБВОДНЕННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОЛОГІЧНИХ ТА ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ

  • В. М. Абєлєнцев Український науково-дослідний інститут природних газів
  • Т. Я. Сусяк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • В. О. Пашков Український науково-дослідний інститут природних газів

Анотація

За результатами побудов суміщених карт, які характеризують гідродинамічні, змочувальні властивості та структуру порового середовища пластів-колекторів авторами запропоновано методику прогнозування обводнення покладів вуглеводнів за вибірковим механізмом до початку розробки родовища. Ефективність метода підтверджена співставленням побудованої прогнозної карти з картою фактичного обводнення покладів в процесі розробки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. М. Абєлєнцев, Український науково-дослідний інститут природних газів

Посилання

1. Абєлєнцев, В. М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с. – Бібліогр. : с. 183–190. –ISBN 978-966-285-098-7.
2. Шмыгля, П. Т. К вопросу изучения вторжения пластовых вод в газоконденсатную залежь Ленинградского месторождения. [Текст] / П. Т. Шмыгля, Л. И. Васильева // Труды КФ ВНИИ. – Вып. II. – Л. : Гостоптехиздат, 1963.
3. Абєлєнцев, В. М. Щодо причин зародження та дії механізму вибіркового обводнення газоконденсатних покладів [Текст] / В. М. Абєлєнцев // Зб. наук. пр. «Питання розв. газової пром-ті України». – Харків :
УкрНДІгаз, 2004. – Вип. 37. – С. 199–202.
4. Абєлєнцев, В. М. Прогнозування обводнення порід-колекторів за характером їхньої змочуваності [Текст] /
В. М. Абєлєнцев // Зб. наук. пр. «Питання розвитку газової промисловості України». – Харків : УкрНДІгаз, 2008. – Вип. 36. – С. 86–91.
5. Абєлєнцев, В. М. Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, М. Ю. Нестеренко // Вісник ХНУ імені В. Н.
Каразіна, серія «геологія–географія–екологія». – № 1084. – Вип. 39. – Харків, 2013. – С. 9–14.
6. Нестеренко, М. Ю. Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів [Текст] : монографія / М. Ю. Нестеренко. – К. : УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
7. Пирсон, С. Д. Учение о нефтяном пласте [Текст] / С. Д. Пирсон. – М. : ГНТИНГТЛ, 1961. – 570 с.
Опубліковано
2015-01-27
Як цитувати
Абєлєнцев, В. М., Сусяк, Т. Я., & Пашков, В. О. (2015). ПРОГНОЗУВАННЯ ВИБІРКОВОГО ОБВОДНЕННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОЛОГІЧНИХ ТА ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 15-20. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1041

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)