Етична політика

Журнал «Акценти та парадокси сучасної філології» («Accents and Paradoxes of Modern Philology») прагне відповідати високим стандартам видавничої етики, затвердженим Етичним кодексом ученого України та Комітетом з видавничої етики (COPE) на всіх етапах процесу публікації.

Подані до публікації статті мають відповідати міжнародним правилам академічного письма й академічної етики (див. http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing), зокрема:

  • містити безперечну наукову новизну;
  • враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду;
  • відповідати науковим пріоритетам журналу;
  • спиратися на оригінальні тексти цитованих джерел.

Статті мають представляти нові, раніше не опубліковані дослідження.

Усі матеріали оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від до расової, етнічної, статевої приналежності, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.