Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • містити безперечну наукову новизну;
 • враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду;
 • відповідати науковим пріоритетам журналу;
 • спиратися на оригінальні тексти цитованих джерел;
 • представляти нові, раніше не опубліковані дослідження.

Керівництво для авторів

Матеріали подаються електронною поштою на адресу editor.accents@karazin.ua

Публікація статті є безкоштовною.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Структура статті

 • УДК: друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю, великими літерами, нежирним шрифтом.
 • Інформація про автора*:

прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, посада, місце роботи, робоча адреса, адреса електронної пошти, номер ORCID (вирівнювання по правому краю).

 • Копірайт:© Ніконенко О., 2019.
 • Назва статті*: великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру
 • Анотація мовою статті*:

обсягом 1800 знаків (300 слів);

має бути інформативною, стисло відображати зміст статті, розкривати основні етапи проведеного наукового дослідження;

без абревіатур, скорочень, цитат з власних текстів чи текстів інших авторів.

 • Ключові слова мовою статті*:

не менше 5;

мають відображати основний текст статті;

наводяться в називному відмінку, через кому.

 

* Статті іспанською, італійською, французькою мовами мають супроводжуватися перекладом на англійську мову таких структурних елементів:

Ім’я та прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів)

Назва статті

Анотація (Abstract)

обсягом 1800 знаків (300 слів);

має бути інформативною, стисло відображати зміст статті, розкривати основні етапи проведеного наукового дослідження;

без абревіатур, скорочень, цитат з власних текстів чи текстів інших авторів.

Ключові слова (Keywords)

не менше 5;

мають відображати основний текст статті;

наводяться в називному відмінку, через кому.

 

 • Основний текст статті: повинен містити такі структурні елементи: постановка проблеми, актуальність, мета статті, завдання, огляд праць з даної проблематики, виклад основного матеріалу тощо.
 • Висновки
 • Примітки (за наявності):

наводяться через один порожній рядок після тексту,

оформлюються списком.

 • Список використаних джерел (References):

наводиться через один порожній рядок після тексту;

заголовок REFERENCES  друкується великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний.

 

Бібліографічний опис джерел англійською мовою (References) оформлюється відповідно до норм стилю АРА (American Psychological Association)

Джерела після слова «REFERENCES» розташовуються за англійським алфавітом, без нумерації

рекомендуємо ознайомитися з повним текстом шостого видання «Publication manual of the American Psychological Association»

https://drive.google.com/file/d/11L8dhTghVvmGFrwQwTqXd_zCPagJzzR0/view?usp=sharing

Керівництва щодо опису джерел згідно з шостим виданням «Publication manual of the American Psychological Association» можна подивитися за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1Gr0xRW4l-zFAn_HeqgOuQ98FG7nc8Hi_/view?usp=sharing

 

Обов'язково вказувати ідентифікатори DOI для тих джерел, де вони є, наприклад:

Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations. European Journal of Marketing, 41, 12451283. doi: 10.1108 / 03090560710821161

 

Якщо в статті наявні посилання на джерела кирилицею:

1) Бібліографічний опис джерел та посилань у тексті виконується відповідно до вимог МОН України, зокрема – ДСТУ 8302:2015, але у варіанті, наближеному до норм стилю АРА (American Psychological Association). 

Джерела в списку використаних джерел подаються за алфавітом (спочатку – джерела кирилицею, потім – латиницею), без нумерації

2) Через один порожній рядок список усіх джерел подається в транслітерації латиницею з перекладом на англійську мову в квадратних дужках, наприклад:

Zagurenko, A.A. (2002). Ekonomicheskaya optimizatsia [Economic optimization]. Kyiv: Nauka Publ. (In Russian).

 

Технічні вимоги до оформлення статті

Стаття має бути текстовим документом у rtf, doc або docx форматі.

До друку приймаються статті обсягом 5000 – 10000 слів (без урахування таблиць, малюнків і схем).

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,15, міжабзацний інтервал – 6 пт.

Структурні елементи статті мають починатися через один порожній рядом після попереднього тексту

Будь ласка,

 • не робіть абзацні відступи
 • не використовуйте підкреслення тексту
 • не зловживайте курсивним виділенням тексту.
 • не використовуйте автоматичний перенос слів.

Слідкуйте, щоб усі Інтернет-посилання у тексті супроводжувалися повними коректними адресами URL.

Посилання на джерело подається в тексті статті після цитати.

 • Якщо йде посилання на все джерело, то в круглих дужках наводиться прізвище автора і рік публікації цитованого видання (Smith, 2016).
 • Якщо в списку використаних джерел подається кілька джерел одного автора, виданих протягом одного року, то в посиланнях на них у тексті статті їх слід розрізняти за допомогою латинських малих літер, доданих після року видання джерела, як наприклад: (Smith, 2016a),(Smith, 2016b).
 • Якщо йде посилання на конкретну цитату з певного джерела, то в круглих дужках зазначається прізвище автора цитати, рік публікації джерела і номер сторінки (сторінок), як-от: (Smith, 2016: 15).
 • Якщо йде посилання на кілька джерел, то посилання оформлюється таким чином: (Smith, 2016; Edwards, 2015; Lusdorf, 2001a, 2001b).
 • Якщо цитоване джерело має кілька авторів, то в круглих дужках після цитати подається прізвище автора, що йде першим, далі зазначається etal. та ставиться рік видання джерела і за необхідності йде посилання на сторінку цитати: наприклад (Smith et al., 2016) (Smith et al., 2016: 15).
 • Якщо цитоване джерело наведене в списку використаних джерел без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою. Також можна скорочувати такі назви, ставлячи після останнього слова трикрапку.

Усі примітки розташовуйте, будь ласка, одним блоком наприкінці статті перед списком використаних джерел.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

Автори, які публікуються у цьому журналі,  залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0). Ця ліцензія передбачає вільне розповсюдження опублікованої роботи з обов'язковим посиланням на автора/авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому виданні.

Фактом подання матеріалу до видання «Акценти та парадокси сучасної філології» («Accents and Paradoxes of Modern Philology») автор висловлює згоду з чинною в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу і не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Автори Укладають Договір з Виданням, Користуючись Стандартною Формою