• Accents and Paradoxes of Modern Philology
  Том 1 № 4 (2019)

  Міжнародний науковий журнал з філології

  ISSN 2521-6481

  Місія журналу:  об’єднати зусилля науковців, зацікавлених в увиразненні культурологічного ракурсу філологічних досліджень.

  Мова публікації: англійська, іспанська, італійська, французька.

  Статті проходять внутрішнє і зовнішнє рецензування.

 • Accents and Paradoxes of Modern Philology - Issue 3 Accents and Paradoxes of Modern Philology
  Том 1 № 3 (2018)

  Видавець – кафедра романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Місія журналу – об’єднати пошуки науковців навколо історико-літературного, теоретичного, компаративного й перекладознавчого осмислення різнонаціональних літератур країн світу.

 • Accents and Paradoxes of Modern Philology
  Том 1 № 2 (2017)

  Видавець – кафедра романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Місія журналу – об’єднати пошуки науковців навколо історико-літературного, теоретичного, компаративного й перекладознавчого осмислення різнонаціональних літератур країн світу.

  Для обговорення на сторінках журналу пропонується широке коло проблемних питань сучасної літературознавчої та перекладознавчої думки

 • Accents and Paradoxes of Modern Philology
  Том 1 № 1 (2017)

  Місія журналу – об’єднати пошуки науковців навколо історико-літературного, теоретичного, компаративного й перекладознавчого осмислення різнонаціональних літератур країн світу.