У журналі друкуються статті, присвячені широкому колу проблем сучасних філологічних наук.

Мета журналу: аналіз сучасного філологічного контексту, художнього дискурсу і його поетологічних, комунікативних і прагмалінгвістичних аспектів.

Місія журналу – об’єднати зусилля науковців, зацікавлених в увиразненні культурологічного ракурсу філологічних досліджень.

Журнал рекомендовано для дослідників та викладачів філологічних дисциплін, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філологічними проблемами сучасності.

Мова публікації – англійська, іспанська, італійська, французька.

Періодичність видання: 1-2 рази на рік.

Публікація статті є безкоштовною.

 

Ми заохочуємо наукові бібліотеки включати цей журнал до списків своїх електронних колекцій. Крім того, ця видавнича система має засоби інтеграції з бібліотечним програмним забезпеченням, вона дозволяє бібліотекам забезпечувати архівне збереження електронного змісту журналу та/або безпосередньо брати участь у видавничому процесі. Більш детально про ці можливості див. на сайті Open Journal Systems).