Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія»

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. Для науковців, аспірантів, пошукачів

№ 61 (2016): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Психологія", 2016, Випуск 61


Обкладинка