ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

О. О. Гарбар

Анотація


Розглянуто роль забезпечення прав людини як невід’ємну частину національних інтересів держав на сучасному етапі розвитку системи міжнародних відносин. Проаналізовано можливі негативні тенденції в зв’язку з системним порушенням базових прав людини та їхній вплив на політичну систему країни. Доводиться, що в умовах глобалізації, яка характеризується поширенням ліберальних ідей, гарантування прав людини має стратегічно важливе значення для збереження стабільного розвитку держави, які є невід’ємною складовою національних інтересів.

Ключові слова


права людини; постбіполярна система; національні інтереси; глобалізація; суспільно-політична стабільність; правова держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Ибрагимов А.Ф. Значение международных (универсальных) правовых норм в становлении системы социальных прав / А.Ф. Ибрагимов. // Бизнес в законе. – 2008. – №1. – С. 235-236.

Сафаров Б.А. Всеобщая декларация прав человека как основополагающий документ международной стандартизации прав человека / Бахтовар Амиралиевич Сафаров. // Вестник ТГУПБП. – 2013. – №2(54). – С. 9-15.

Этуев А.Б. Культурная идентичность в контексте глобализации / Аниуар Болевич Этуев. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2009. – №1. – С. 185–194.

Рукавишникова Т.А. Права человека: современные аспекты содержания / Т.А. Рукавишникова. // Правопорядок: история, теория, практика. – 2015. – №2. – С. 4-8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.