ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. Д. Младьонова

Анотація


Проаналізовано інформаційну безпеку в якості складової національної безпеки України. Національний інтерес є сукупністю потреб держави, суспільства, людини. Зроблено висновок, що національна безпека є результатом управління потенційними чи реальними загрозами, небезпеками і має на меті задоволення національних інтересів держави, суспільства, людини. Існування та розвиток держави підтримуються шляхом належного функціонування відповідних державно-правових інституцій.

Ключові слова


інформація; інформаційна безпека; інформаційне суспільство; інформаційний суверенітет; національна безпека; національні інтереси; інформаційна сфера України

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство / В.Н. Лопатин – СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 428 с.

Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27-28. – Ст. 182.

Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцик., 1998. – 1999. – Т. 2.: Д – Й. – 744 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: Монографія / Б.А. Кормич – Одеса: Юридична література, 2003. – 472 с.

Баранов А. Информационный суверенитет или информационная безопасность? / А.Баранов // Нац. безпека і оборона. – 2001. – № 1(13). – С.70-76.

Гурковський В.І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: Автореф. Дис. канд. юрид. наук: 25.00.02 / В.І. Гурковський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/law/00440507_0.html.

Ярочкин В.И., Шевцова Т.А. Словарь терминов и определений по безопасности и защите информации / В.И. Ярочкин, Т.А. Шевцова – М.: «Ось-89», 1996. – 86 с.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – Ст. 181.

Авксентьєва Т.Г. Політика і влада і інформаційну епоху: український контекст / Т.Г. Авксентьєва – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 324с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.