Архіви

2017

№ 14 (2017): Когніція, комунікація, дискурс. Напрямок “Філологія”

Міжнародний електронний збірник наукових праць

http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/

Започаткований у 2010 р.

Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України та Вірменії в області
лінгвокогнітивістики і наративістики, прагматики традиційної та когнітивної на матеріалі англійських,
українських, вірменських, російських художніх і психопатологічних текстів в аспекті лінгвістики та
перекладознавства.


Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.


2016

№ 13 (2016): Когніція, комунікація, дискурс. Напрямок “Філологія”

Міжнародний електронний збірник наукових праць

http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/

Започаткований у 2010 р.

Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України та Германії у області когнітивно-дискурсивного аналізу, когнітивної прагматики і прагмалінгвістики, лінгвосинергетики, лінгвістики тексту на матеріалі політичних концептів англійської і арабської мови; німецьких текстів, у тому числі жанрів малих форм.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.

№ 12 (2016): Когніція, комунікація, дискурс. Напрямок “Філологія”

Міжнародний електронний збірник наукових праць

http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/

Започаткований у 2010 р.

Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України, Вірменії та Росії,
що розглядають проблеми базових принципів і методик когнітивно-дискурсивного аналізу; художнього, телеономного і міфологічного лінгвістичного концептів; способів аргументування оцінки, засобів емпатії, комунікативного мовчання в дискурсі; культури мовлення і мовної особистості лінгвіста-жартівника
на матеріалі української, англійської, німецької, французької, вірменської та російської мов.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.


1 - 3 з 3 результатів