Когніція, комунікація, дискурс

Міжнародний електронний збірник наукових статей

У статтях збірника розглядаються актуальні питання лінгвістики в медіальному просторі: семантики, прагматики, когнітивістики на матеріалі слов’янських, германських і романських мов.

Призначено для лінгвістів, викладачів, аспірантів і магістрантів.

Видається з 2010 року.

ISSN 2218-2926


№ 13 (2016): Когніція, комунікація, дискурс. Напрямок “Філологія”

Міжнародний електронний збірник наукових праць

http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/

Започаткований у 2010 р.

Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України та Германії у області когнітивно-дискурсивного аналізу, когнітивної прагматики і прагмалінгвістики, лінгвосинергетики, лінгвістики тексту на матеріалі політичних концептів англійської і арабської мови; німецьких текстів, у тому числі жанрів малих форм.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (Russian)

Зміст

Статті

A. Bogomolov
8-22
П. Н. Донец
PDF
23-32
Г. В. Ейгер
PDF
33-42
С. А. Жаботинская
PDF
43-91
А. В. Кузнецова
92-113
Л. С. Пихтовникова
114-130
И. С. Шевченко
132-141