Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейської кластерної мережі

  • Volodymyr Rodchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0298-4747
  • Daria Khripunova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2016-5120
Ключові слова: кластерний розвиток, інноваційна політика, кластер, кластеризація

Анотація

В умовах інтенсивної інтеграції, виходу України на міжнародні ринки, кластери стають засобом сприяння збільшенню обміну інформацією та виникненню нових виробників, що з’являються з галузей-постачальників або споживачів, а також з суміжних галузей. Кластери являються центрами зростання, при цьому саме за їх сприяння національні галузі отримують можливість підтримати свою перевагу серед інших країн. Розвиток кластерів має особливе значення для стимулювання розвитку мікро-, малого та середнього підприємництва, а кластерна політика, в свою чергу, стає важливою складовою економічного розвитку та економічної політики в Україні. Кластеризація охоплює всіх відповідних зацікавлених сторін на державному рівні, на рівні місцевого самоврядування, наукові співтовариства та освіту, кластерні підприємства, бізнес-асоціації тощо. Тому саме кластери є перспективними середовищами для розвитку зв’язків для підвищення конкурентоспроможності. В рамках кластерів підприємства можуть подолати ізоляцію та скористатися перевагами колективної ефективності. Кластеризація визначає можливості зростання та може стати потужним інструментом для економічного та соціального розвитку. Більш того, на інституційному рівні кластерні ініціативи дозволяють концентрувати ресурси на цільовій території та, таким чином, сприяти поширенню знань, корпоративного управління та промислових навичок, які, в свою чергу, призводять до багатьох позитивних впливів на економічний розвиток. У статті окреслені сучасні тенденції щодо активізації кластерних ініціатив та представлені основні особливості генезису кластеризації Виявлені та розкриті проблеми щодо особливостей поступового формування кластерів. Представлена дорожня карта формування кластерів для України. Сформовані особливості кластеризації у регіонах та визначені ресурси розвитку кластерів, акцентовано увагу на моделях підтримки кластерів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Delgado, M., Porter, M., and Stern, S. (2016). Clusters and entrepreneurship. Journal of Economic Geography. [online] Available at: http://joeg.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/28/jeg.lbq010.abstract [Accessed 15 Apr. 2018].

Ketels, C., Protsiv, S. (2014). Clusters and the New Growth Path for Europe, Working Paper. Vienna: WIFO.

Neffke, F., Henning, M., and Boschma, R. (2011). How Do Regions Diversify over Time? Industry Relatedness and the Development of New Growth Paths in Regions. Journal of Economic Geography, pp. 247–249.

European Cluster Observatory. (2016). Cluster programmes in Europe. [online] Available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12925 [Accessed 15 Apr. 2018].

European Commission. (2010). EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: EEA.

Miles, R.E., and Snow, Ch.C. (2012). Causes of Failure in Network Organizations. California Management Review, 2012, 34(4), pp. 53–72.

Sverrisson, Á. (2013). Enterprise clusters in developing countries: mechanisms of transition and stagnation. Entrepreneurship & Regional Development, 15(3), pp. 183–206.

Research Institute for Changes (RICh). (2017). Summary of the report «Lithuanian Clusterization, 2017. Promotion and development of Innovation Networking – InoLink». P. 32–39.

Poduzetnistvo.gov.hr. Strategic Action Process for Competitiveness Cluster Formation – a guidebook for practitioners. [online] Available at: https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/EU%20projekti/IPA%20IIIC/Podr%C5%A1ka%20razvoju%20klastera/7.Strate%C5%A1ki%20akcijski%20proces%20o%20osnivanju%20tri%20klastera.pdf [Accessed 15 Apr. 2018].

Lindqvist, G., Ketels, C., and Sölvell, Ö. (2013). The cluster initiative greenbook 2.0. Stockholm: Ivory Tower Publishers.

Bergman, E. (2016). Cluster life-cycles: An emerging synthesis. Vienna: Institute for Regional Development and Environment, Vienna University of Economics and Business Administration. Lindqvist, G., and Sölvell, Ö. (2016). Organising clusters for innovation: Lessons from city regions in Europe. CLUSNET Final Report, Clusters and Cities Network.

Www.clustercollaboration.eu. The European Cluster Collaboration Platform. [online] Available at: https://www.clustercollaboration.eu [Accessed 15 Apr. 2018].

Cosme.me.gov.ua. Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises. [online] Available at: http://cosme.me.gov.ua/ [Accessed 15 Apr. 2018].

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ