Актуальні тенденції та особливості застосування організаційних моделей забезпечення інноваційного розвитку регіонів

  • Mariia Svidenska Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3527-5453
  • Daria Khripunova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2016-5120
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна політика, смарт-спеціалізація, соціальні інновації

Анотація

Важливість дослідження, науки та інновацій, як ключових чинників процвітання, набуває все більшої актуальності через те, що людство знаходиться на порозі нової хвилі трансформаційних нововведень, нової епохи, де цифрові технології все більше зближаються з фізичним світом. Існує гостра необхідність у визначенні пріоритетів у інвестиціях та заповненні прогалин у зв’язку з проривними інноваціями. Важливо сформувати регуляторні рамки, які заохочуватимуть, а не заважатимуть інноваціям, а також сприятимуть інноваційному та діловому середовищам бізнесу. Краще розуміння зміни динаміки науки, досліджень та інновацій та їх впливу на країну дозволить посилити реакцію на швидкозмінний світ, забезпечуючи цим своєчасне втручання у формування інноваційної політики. У статті окреслені сучасні тенденції та представлені основні риси зміни характеру інновацій: швидкість, складність, концентрація переваг, споживачі, витрати. Виявлені та розкриті найвпливовіші проблеми, що стримують інноваційний розвиток: апаратні рамки, заблоковані проблеми, неефективне багаторівневе управління. Сформовані переваги впровадження концепції смарт-спеціалізації у регіонах: дослідження нових ринків можливостей, формування легкого обміну знаннями між різними сферами знань, використання відповідним розмаїттям у сферах знань, спонукання до структурної перебудови економіки шляхом запровадження інноваційних практик в економіці та суспільстві. Розкриті особливості застосування впровадження моделі управління інноваційним розвитком на основі взаємодії Triple Helix, тобто синергії між усіма, пов’язаними з інноваціями сферами суспільної діяльності – дослідницькими установами, бізнесом, державними інститутами на регіональному рівні. Представлені соціальні інновації як інструмент реалізації складних міжсекторальних взаємодій у межах стратегій сталого розвитку та економічного зростання регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

www.globalinnovationindex.org. (2018). Global innovation index. Explore the interactive database of the gii 2018 indicators. [online] Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator [Accessed 14 May 2018].

Old.kmu.gov.ua. (2017). In the draft budget of 2018, we have invested UAH 50 million to finance innovation support [“U proekti Byudzhetu-2018 my` zaklaly` 50 mln grn. na finansuvannya pidtry`mky` innovacij”]. [online] Available at: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/printable_article?art_id=250421712 [Accessed 14 May 2018].

Rodchenko V.B., Prus Yu.I. (2016). Theoretical and methodical principles of development of the regional economic space in the conditions of transformational shifts [“Teorety`ko -metody`chni zasady` rozvy`tku regional`nogo ekonomichnogo prostoru v umovax transformacijny`x zrushen`”]. Social Economics, 2, pp. 46–53.

Ec.europa.eu. (2018). Strengthening the foundations for Europe's future. [online] Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rec-17-015-srip-report2018_mep-web-20180228.pdf [Accessed 14 May 2018].

Landabaso, M., Oughton, C. and Morgan, K. (1999). Learning regions in europe: theory, policy and practice through the ris experience. 3rd International Conference on Technology and Innovation Policy: Global knowledge Partnerships, Creating value for the 21st Century. Austin, USA (August 30 – September 2, 1999).

Cornett, A.P. (2015). A new regional balance: Regional specialization and growth: An analysis of spatial divergence. 55th Congress of the European Regional Science Association (25-28 August 2015). Lisbon, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve.

Kergroach, S., Pruess, J., Fraccola, S. and Serve, B. (forthcoming). (2016). Measuring some aspects of the policy mix: exploring the EC/OECD International STI Policy Database for policy indicators. OECD Science, Technology and Industry Working Papers.

OECD. (2016). Science, Technology and Industry Outlook 2016. Paris: OECD Publishing. [online] Available at: http://www.innovationpolicyplatform.org Р.10-11 [Accessed 14 May 2018].

OECD. (2012). Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World. [online] Available at: http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2012-en [Accessed 14 May 2018].

Semikina, A.V. (2010). Management of social innovations in the context of tasks of effective development and use of human capital [“Upravlinnya social`ny`my` innovaciyamy` v konteksti zavdan` efekty`vnogo rozvy`tku ta vy`kory`stannya lyuds`kogo kapitalu”]. [online] Available at: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/5264/1/377-384.pdf [Accessed 14 May 2018].

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ