Основні тенденції розвитку інноваційного підприємництва в аграрній сфері України

  • Volodymyr B. Rodchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0298-4747
  • Victoria P. Tretiak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5225-8754
  • Viktoriya A. Lunyova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Yuliia I. Prus Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0320-0131
Ключові слова: аграрна сфера, інноваційне підприємництво, матеріально-технічний потенціал, наукоємність ВВП.

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні тенденцій розвитку інноваційного підприємництва та визначенні його особливостей в аграрній сфері, обумовлених специфічністю продукції та економічними умовами даного виду діяльності. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, розглянуто особливості розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві, стан їх матеріально-технічного потенціалу та фінансові показники діяльності, виявлено інституційні обмеження інноваційного розвитку аграрної сфери.

У результаті дослідження встановлено, що незважаючи на створення певної законодавчої бази, переорієнтація економіки України на інноваційну модель не відбувається. Серед причин, які гальмують інноваційну діяльність в Україні, є хронічне недофінансування науки, яка генерує нові наукові знання, що трансформуються в інновації. Показник наукоємності ВВП в Україні зазнав катастрофічного падіння – з рівня 1,8 у 1991 році до 0,62 у 2015 році, що у 3,27 разів менше ніж в середньому в країнах ЄС-28 і у 5,11 разів у країнах-лідерах за рівнем інноваційного розвитку (Фінляндія, Швеція). Україні необхідно, не втрачаючи часу, переходити на інноваційно-інвестиційну модель розвитку. І починати треба, насамперед, з сільського господарства, оскільки аграрна сфера є однією з найприбутковіших в України (розмір прибутку у 2015 році – 103,1 млрд. грн), незважаючи на те, що вона не користується популярністю серед вітчизняних інвесторів. Доказом того є те, що питома вага капітальних інвестицій у сільському господарстві від загальної їх суми коливалась від 7,86 до 13,62% за період 2010-2015 років, у той час як у промисловості вона перебувала у діапазоні від 33,73 до 40,20%. Для успішного здійснення інноваційної діяльності в аграрній сфері інвестиції мають бути збільшені у рази.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є ідентифікація системи концептуальних орієнтирів забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері та розробка методичного підходу до оцінки її ефективності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вовк Л.В. Актуальні аспекти розвитку інноваційного підприємництва в аграрній сфері України / Л.В. Вовк; С.О. Пузирьов // Агросвіт. – 2016. – №20. – С. 44-48.
Калачова І.В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств : перешкоди та напрямки розвитку / І.В. Калачова; О.В. Шубравська; К.О. Прокопенко // Статистика України. – 2013. – №1. – С 10-16.
Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – №12. – С. 5-11.
Малік М.Й. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституційних трансформацій / М.Й. Малік; О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2017. – №2. – С. 5-16.
Прутська Т.Ю. Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері / Т.Ю. Прутська // Економіка АПК. – 2015. – №2. – С. 93-100.
Пугач А.М. Сучасний стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу України / А.М. Пугач // Науковий журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2015. – № 18. – С. 121-124.
Саблук П.Т. Аграрний сектор України : інституційні засади подальших трансформацій / П.Т. Саблук // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 238-240.
Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – №10. – С. 3-8.
Семиноженко В.П. Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку / В.П. Семиноженко // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. – 2016. – №9. – С. 12-20.
Сіренко Н.М. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки / Н.М. Сіренко; О.І. Мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/simpoz2/105.pdf. – Загл. з екрану.
Сіренко Н.М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія / Н.М. Сіренко. – Миколаїв; 2010. – 416 с.
Статистичний бюлетень «Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2016 році» ; відп. за випуск О.М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України; 2017. – 41 с.
Статистичний бюлетень «Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2014 році» ; відп. за випуск О.М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України; 2015. – 43 с.
Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність України» ; за ред. О.О. Кармазіної. – К. : Державна служба статистики України; 2016. – 257 с.
Статистичний збірник «Сільське господарство України» ; відп. за випуск О.М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України; 2016. – 360 с.
Ширма В.В. Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання / В.В. Ширма // Економіка АПК. – 2014. – №9. – С. 81-86.
Шпикуляк О.Г. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері : менеджмент та ефективність : монографія / О.Г. Шпикуляк; М.І. Грицаєнко. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС; 2016. – 424 с.
Cohen D. The wealth of the world and the poverty of nations / D. Cohen. – London : Cambridge; 1998. – P. 134-211.
Faria J. Farmer-entrepreneurs; agricultural innovation and explosive research and development cycles / J. Faria; G. Mixon // Administrative science. – 2016. – Vol. 6. – P. 2-23.
Ntale J. Agro-entrepreneurship readiness model : an empirical investigation in Kenya / J. Ntale; R. Anampiu; C. Gathaiya // International journal of development and sustainability. – 2015. – Vol. 4. – P. 825-839.
Ridha R. Entrepreneurship intention in agricultural sector of young generation in Indonesia / R. Ridha; B. Wahyu // Asia pacific journal of innovation and entrepreneurship. – 2017. – Vol. 11. – P. 76-89.
Valencia C. Boosting agriculture through innovations / C. Valencia // The Philstar Global Business [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу : http://www.philstar.com/agriculture/2016/07/24/1605867/boosting-agriculture-through-innovations. – Загл. з екрану.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ