ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Volodymyr B. Rodchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0298-4747
  • Oleh M. Hutsa Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Науки, 14, Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-0194-0315
Ключові слова: Agile-управління, Scrum, логіко-структурний підхід, управління проектами

Анотація

Встановлено, що робота, яка проводиться у рамках проектів U-LEAD, DESPRO, DOBRE та такими організаціями, як АМУ, УАРОР і РАОГ у напрямку створення фінансово спроможних громад є недостатньою. Досліди показують, що по-перше, рівень «власних доходів на 1-го мешканця» не дозволяє більшості об’єднаних територіальних громад фінансувати соціально-економічні проекти за власні кошти, а по-друге, практично відсутні проекти, які направлені на підняття цього рівня, якій і є основою фінансової спроможності (з більш 12,5 тисяч проектів, що зареєстровані на сайті Державного фонду регіонального розвитку на цей час, тільки 6 відносяться до розділу «Соціальне підприємництво та економічна діяльність»). Таке положення навряд чи покращиться у доступному для огляду майбутньому – кількість об’єднаних громад збільшується досить активно – з 159 у 2016 році, до майже 700 на кінець 2017 року, а взагалі у результаті реформи децентралізації їх кількість буде змірятися у тисячах.
Створення проектних офісів, як структурних підрозділів агенції регіонального розвитку, і впровадження в їх роботу сучасних «жорстких» та «м’яких» методів проектного менеджменту, таких як логіко-структурний підхід і Agile-управління, є комплексним підходом щодо організаційної, методичної та технічної допомоги об’єднаним територіальним громадам у сфері розробки та реалізації соціально-економічних проектів. Комплексне використання «жорстких» та «м’яких» методів проектного менеджменту зроблять більш тісніший зв'язок між етапами життєвого циклу проекту та проблемами життєвого циклу його продукту, що особливо важливо у контексті довгострокового розвитку регіону (території). Також вони дадуть змогу об’єднаним громадам розраховувати на кошти інвесторів задля фінансування соціально-економічних проектів та отримати мультиплікацію своїх доходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2014). Order of April 1, 2014 No. 333-r. On approval of the Concept of Local Government Reform and Territorial Organization of Power in Ukraine. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (in Ukr.).
2. Program U-LEAD (2016). The Local Government Reform and the Power decentralization (Official site). Retrieved from http://donors. decentralization.gov.ua/ project/u-lead (in Ukr.).
3. DESPRO: Swiss-Ukrainian project "Decentralization Support in Ukraine" (2013). (Official site). Retrieved from http://despro.org.ua/ (in Ukr.).
4. Program DOBRE (2016). The Local Government Reform and the Power decentralization (Official site). Retrieved from http://donors. decentralization.gov.ua/ project/dobre (in Ukr.).
5. Association of Ukrainian Cities (2002). (Official site). Retrieved from http://2.auc.org.ua/page/tsili-ta-zavdannya (in Ukr.).
6. National association of local authorities "Ukrainian association of district and regional councils" (2011). (Official site). Retrieved from http://uaror.org.ua/ ?page_id=46 (in Ukr.).
7. A new association "The Association of United Territorial Communities" has been set up (2016). Press center of the "Decentralization of Power" initiative. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/news/item/ id/3803 (in Ukr.).
8. The first year of success of 159 joint territorial communities "From aspirations to accomplishments" (2017). Retrieved from http://159plus.com/pics/attachments /MinReg_print.pdf (in Ukr.).
9. State Fund of regional development (2017). Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine (Official site). Retrieved from http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list (in Ukr.).
10. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (2013). Retrieved from http://kapponerko.ucoz.net/_ld/0/1_P-M-B-o-K-5-Rus.pdf
11. Chemerys, A. (2012). Development and management of projects in the public sphere: the European dimension for Ukraine. Practical manual. Swiss-Ukrainian project "Support of Decentralization in Ukraine - DESPRO". Kyiv : TOV Sofiya-A (in Ukr.), ISBN 978-617-7031-04-7 (in Ukr.).
12. Agile Government Handbook (Official site). Retrieved from http://www.agilegovleaders.org/handbook/
13. Kononenko, I., Lutsenko, S. (2017). Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts. Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Systemnyy analiz, upravlinnya ta informatsiyni tekhnolohiyi (Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management), 2(1224), 8-17 (in Ukr.), ISSN 2311-4738, doi: 10.20998/2413-3000.2017.1224.2
14. Agile Government: Overcoming Objections, Facing Reality, and Saving Money. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B4x-JjyOVv3pM1Mxdkprbm MzMzQ/edit
15. Kendall, G., Rollins, S. (2004). Advanced Project Portfolio Management and the PMO Multiplying ROI at Wrap Speed. Moscow : ZAO PMSOFT (in Rus.).
16. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2016). Order of February 11, 2016 No. 258. On approval of the Model Provisions on the Agency for Regional Development. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/258-2016-%D0%BF/paran8#n8 (in Ukr.).
17. National reforms council (Official site). Retrieved from http://reforms.in.ua/ua/reformy/nacrada (in Ukr.).
18. Lyakh O.V. (2016). Industrial policy under decentralization of public administration: strategy of smart specialisation. Economy of Industry, 2(74), 74-90 (in Rus.). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2016_2_7.
19. National/Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3 strategies). COHESION POLICY 2014-2020 (2013). Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_ specialisation_en.pdf.
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ