№ 26 (2017): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики. До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін.

Опубліковано: 2018-01-31

Весь випуск

Оригінальна стаття