Міжмодове перетворення нестаціонарного електромагнітного поля в нелінійному необмеженному середовищі

  • А. Н. Думин
  • Р. Д. Ахмедов
Ключові слова: нестаціонарне електромагнітне поле, електромагнітний снаряд, плаский диск, слабка нелінійніcть, нелінійність Керра

Анотація

Розглянуто перехідні процеси розповсюдження нестаціонарного електромагнітного поля у нелінійному середовищі. На основі методу еволюційних рівнянь отримані всі компоненти електромагнітного поля як явні функції простору-часу. Представлений аналіз компонентів поля, а також запропоновані чисельні методи для його розрахунку. На прикладі задачі випромінювання плаского диску з рівномірно розподіленим електричним струмом в однорідне стаціонарне середовище розглянуті ефекти перехідних процесів. На цьому прикладі продемонстровано ітеративний метод врахування нелінійності. Розглянуті ефекти самодії сильного поля у середовищі розповсюдження, що породжені вторинними джерелами електромагнітного поля.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Dumin O.M., Akhmedov R.D., Katrich V.A., Dumina O.O. Transient Radiation of Circle with Uniform Current Distribution // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29-June 2, 2017, Kyiv, Ukraine.- P. 261-265.

Третьяков О.А., Думин А.Н. Излучение нестационарных электромагнитных полей плоским излучателем // Электромагнитные волны & электронные системы. – 1998. – Т.3, N1. – С.12-22.

Содин Л.Г. Импульсное излучение антенны с круглой апертурой, возбуждённой единичным скачком тока (переходная диаграмма) // Радиотехника и электроника. – 1992. – Т.37, №10. – C.1783–1787.

Wu T.T. Electromagnetic missiles // J. Appl. Phys. – 1985. – V. 57, N7, P. 2370-2373.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Том II: Теория поля. – Москва: Физматлит, 2012. – 536 с.

Tretyakov O., Dumin A., Dumina O., Katrich V. Modal basis method in radiation problems // Proc. International Conf. on Math. Methods in Electromagnetic Theory (MMET–2004). – Dniepropetrovsk (Ukraine). – 2004. – P.312–314.

Dumin O., Dumina O., Katrich V. Evolution of transient electromagnetic fields in spherical coordinate system // Proc. XI-th International Conf. on Math. Methods in Electromagnetic Theory (MMET–2006). – Kharkiv (Ukraine, June 26-29). – 2006. – P.363–365.

Dumin O.M., Katrich V.A., Akhmedov R.D., Tretyakov O.A., Dumina O.O. Evolutionary Approach for the Problems of Transient Electromagnetic Field Propagation in Nonlinear Medium // Proc. XV International Conf. on Math. Methods in Electromagnetic Theory (MMET–2014). – Dnipropetrovsk (Ukraine, Aug. 26-28). – 2014. – P. 57-60.

Dumin O.M., Tretyakov O.A., Akhmedov R.D., Stadnik Yu.B., Katrich V.A., and Dumina O.O. Modal Basis Method for Propagation of Transient Electromagnetic Fields in Nonlinear Medium// Proc. 7th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS–2014). – Kharkiv (Ukraine, September 15-19). – 2014. – P. 100–103.

Dumin O.M., Tretyakov O.A., Akhmedov R.D., and Dumina O.O. Transient electromagnetic field propagation through nonlinear medium in time domain // Proc. 10th International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT-2015), 21-24 April, 2015, Kharkiv, Ukraine.- P. 93-95.

Борисов В.В. Неустоявшиеся поля в волноводах. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1991, 156 с.

Dumin O.M., Tretyakov O.A., Akhmedov R.D., and Dumina O.O. Evolutionary approach for the problem of electromagnetic field propagation through nonlinear medium // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка. – 2014. – Вип. 24. – №1115. – С.23–28.

Dumin O.M., Akhmedov R.D., Katrich V.A., and Dumina O.O. Propagation of transient field radiated from plane disk in nonlinear medium // Proc. 8th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS–2016). – Odessa (Ukraine, September 5-11). – 2016. – P. 77–80.

Dumin O., Akhmedov R., Dumina O.O. Transient field radiation of plane disk into nonlinear medium // Праці IEEE Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (UkrMiCo’2016). – Київ (Україна, вересень 11-15). – 2016. – P. 148–151.

Черногор Л. Ф., Милованов Ю. Б. Амплитудное самовоздействие мощных непрерывных проходящих радиоволн в ионосфере: результаты численного моделирования // Радиофизика и радиоастрономия. - 2015. - Т. 20, № 2. - С. 122-132.

Smirnov Yu G., Valovik D. V. Nonlinear Effects of Electromagnetic TM Wave Propagation in Anisotropic Layer with Kerr Nonlinearity // Advances in Mathematical Physics, Vol. 2012, – 2012. – 21 p.
Опубліковано
2018-01-31
Цитовано
Як цитувати
Думин, А. Н., & Ахмедов, Р. Д. (2018). Міжмодове перетворення нестаціонарного електромагнітного поля в нелінійному необмеженному середовищі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (26), 42-47. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/10175

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)