Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп: фізичні методи та алгоритми обробки інформації

  • В.П. Титар Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4874-8929
  • О.В. Шпаченко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6072-5340
Ключові слова: голографія, інтерференційні методи, мікроскоп, фазові мікрооб’єкти

Анотація

Актуальність. Інтерферометричні методи тривимірної візуалізації мікрооб’єктів є значною мірою неінвазивними та безконтактними. Вони можуть застосовуватися для отримання інформації в реальному масштабі часу при дослідженні живих об'єктів та таких, які швидко змінюються. Інтерферометричні методи у поєднанні з методами голографічної мікроскопії здатні скласти гідну конкуренцію таким передовим неоптичним методам, як електронна та атомно-силова мікроскопія. Тому теоретичний та науково-практичний розвиток методів цифрової голографічної інтерференційної мікроскопії є важливою та актуальною задачею.

Мета роботи – вибір оптимального методу тривимірної візуалізації фазових мікрооб'єктів та створення на його основі лабораторного макету цифрового голографічного інтерференційного мікроскопу (ЦГІМ), а також проведення експериментів для вивчення на практиці технічних можливостей розробленого пристрою.

Матеріали та методи. Для створення ЦГІМ використано метод інтерференції у смугах кінцевої ширини, а також методи та принципи оптичної голографії.

Результати. Теоретично обгрунтовано вибір методу інтерференції у смугах кінцевої ширини для тривимірної візуалізації фазових мікрооб'єктів. Представлено схему оптичної частини ЦГІМ. Наведено опис алгоритму обробки отриманої за його допомогою інформації для відновлення тривимірного зображення фазових мікрооб'єктів. Проведено теоретичний розрахунок роздільної здатності ЦГІМ. На прикладі дослідження тонких прозорих плівок показано ефективність використання ЦГІМ у дослідженні тривимірної морфології та вимірюванні товщини фазових мікрооб'єктів з точністю до 10 нм.

Висновки. Представлено теоретичне обгрунтування та експериментальне підтвердження  ефективності використання ЦГІМ у відновленні тривимірних зображень фазових мікрооб'єктів, вимірюванні їх фазових профілів, оптичної товщини та геометричних параметрів з високим ступенем точності в реальному масштабі часу. При цьому рель'єф поверхні мікрооб'єкту у напрямку оптичної осі ЦГІМ відновлюється з надвисоким розрізненням, що дозволяє візуалізувати деталі, розмір яких набагато менше довжини хвилі лазерного випромінювання, що використовується в цьому приладі. Такі характеристики дозволять широко використовувати ЦГІМ у різних галузях науки та техніки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В.П. Титар, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

О.В. Шпаченко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

Посилання

1. Suvarna KS, Layton C, Bancroft JD. Bancroft’s theory and practice of histological techniques. 8th ed. Elsevier Ltd.: 2018. 584 p.
2. Mondal PP, Diaspro A. Fundamentals of fluorescence microscopy: exploring life with light. Dortrecht: Springer; 2014. 218 p.
3. Swift LH, Colarusso P. Fluorescence microscopy: A field guide for biologists. In: Heit B, editor. Fluorescent microscopy. New York: Humana; 2022. p. 3-39.
4. Tishko TV, Tishko DN, Titar VP. Imaging of phase microscopic objects by digital holographic method. In: Duke EH, Aguirre SR, editors. 3D Imaging: theory, technology and application. New York: Nova Science Publishers; 2010. p. 51-92. https://doi.org/10.1142/7512
5. Tishko TV, Tishko DN, Titar VP. Combining the polarization-contrast and interference-contrast method for three-dimensional visualization of anisotropic microobjects. J. Opt. Technol. 2012 June; 79 (6): 340-4. https://doi.org/10.1364/JOT.79.000340
6. Tytar VP, Shpachenko OV, inventor; V.N.Karazin Kharkiv National University, assignee. Digital holographic interference microscope. Ukrainian patent № 132533. 2019 Feb 25. ((In Ukrainian)
7. Groot P. Principles of interference microscopy for the measurement of surface topography. Adv. Opt. Photon. 2015 Mar 31;7(1):1-65. https://doi.org/10.1364/AOP.7.000001
8. Oppenheim AV, Schafer RW. Discrete-time signal processing. 3d ed. Edinburgh: Pearson Education Ltd.; 2013. 1056 p.
9. Gubarevich IK. The method of automatic processing of experimental data of interferograms. Proceedings of the XIIIth International Conference “Quantum Electronics” 2021 Nov 22-26; Minsk. Minsk: BGU; 2021. p. 294-296. (In Russian)
10. Weinert H.L. Fast compact algorithm and software for spline smoothing. New York-London: Springer; 2013. 45 p.
11. Jekabsons G. ARESLab: Adaptive Regression Splines toolbox for Matlab/Octave. User’s manual; 2016 [update 2016 May; cited 2022 Nov 8]. Available from: http://www.cs.rtu.lv/jekabsons/Files/ARESLab.pdf
12. Zinth W, Aumuller U. Optics: light rays – waves – photons. 4th ed. Munich: Walter de Gruyter; 2013. 351 p. (In German)
Опубліковано
2022-10-27
Цитовано
Як цитувати
Титар, В., & Шпаченко, О. (2022). Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп: фізичні методи та алгоритми обробки інформації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (37), 20-30. https://doi.org/10.26565/2311-0872-2022-37-02