№ 65 (2018): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Психологія"

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної, політичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі.
Для науковців, аспірантів, пошукачів.
Вісник є фаховим виданням у галузі психологічних наук (Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни
№ 747 від 13.07.2015)
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 9 від 17.09.2018 р.)

Опубліковано: 2019-01-21

Весь випуск

Статті