№ 69 (2020): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія»

У Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної  психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання медичної, політичної психології, психодіагностики та психологічного консультування. Для науковців, аспірантів, пошукачів.
Вісник є фаховим виданням у галузі психологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України #886 від 02.07.2020р. Категорія «Б»)
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 18 від  24.12.2020 р.)

Опубліковано: 2020-12-29

Весь випуск

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ

КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ