ІННОВАЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ У КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНИХ РЕВОЛЮЦІЙ

  • L. Pivneva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0002-1592-4746
Ключові слова: академічні революції, освітня політика, вища освіта, політика викладання, інновації в навчанні, розвинуті країни, Україна

Анотація

Розглядаються категорії академічних революцій і інновацій у ракурсі освітньої політики у вищій школі.  Особливу увагу приділено розвитку інновацій у навчанні в зарубіжних і українських університетах, починаючи з XІX століття до сьогодні.  Відзначається, що сільськогосподарська, промислова, глобальна, демографічна та інші революції створили основу для академічних революцій, які відбулися в результаті трансформації суспільства і викликали інновації в системах вищої освіти. Підтверджується внесок академічних революцій в посиленні ролі університетів у суспільстві.  Найважливіші нововведення в навчанні стимулювали університетське викладання протягом усіх академічних революційних періодів (після  1867, 1945, 1989) у розвинених промислових та країнах, що розвиваються,  таких як США, деякі держави Європейського Союзу та Україна. 

Досліджується  виникнення інновацій у політиці викладання в університетах під час першої академічної революції, розглядається їх модифікація під час другої академічної революції, і нові повороти в трансформації інновацій під час третьої академічної революції. Впровадження інноваційних технологій у викладання відрізнялося інтенсивністю і масштабністю під час академічних революцій. На прикладах викладання показано, як політико-ідеологічні процеси в суспільстві впливали на функціонування університетів.

Зроблено спробу порівняти освітні процеси протягом трьох революцій і виявити найбільш інноваційний період.  Доводиться, що інновації в навчанні були вкорінені в трьох академічних революціях, третя – виявилася найбільш інноваційною.  Найважливіші нововведення в політиці викладання були пов'язані з розвитком науково-технічних знань, що сприяло виникненню інформаційного суспільства.  Розвинені країни запропонували впровадження політики співпраці у вищій освіті, що вплинуло на інновації в університетському навчанні.  Пандемія корона вірусy 2019/20 рр.  продемонструвала необхідність використання різних форм інтернет-комунікацій (Zoom, Google Classroom, Moodle, Whereby тощо) для перемикання на нові можливості навчати студентів у закладах вищої освіти у всьому світі на початку XXІ століття.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

L. Pivneva, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Професор, д. політ. н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Etzkowitz, H. & Viale R. 2010. “Polyvalent knowledge and the Entrepreneurial University: A Third Academic Revolution?”, Critical Sociology 36(4): 595-609.

Silver, H. 1999. “Managing to Innovate in Higher Education”, British Journal of Educational Studies 47(2): 146-150.

Гадамер, Г.-Г. 2002. “Ідея Університету – вчора, сьогодні, завтра”, Ідея Університету: Антологія / М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубріцька (Ред.). Львів: Літопис.

Севостьянов, Г.Н. (ред.). 1983. История США. Т. 1. М.: Наука.

Rodrigues, C. 2009. Universities, the second academic revolution and regional development: a tale (solely) made of “techvalleys”? URL: http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2037/83A.pdf

Ruegg, W. (ed.). 2004. A History of the University in Europe: Vol. 3, Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). Cambridge: Cambridge University Press.

Ross, A. M. 1992. “Two Decades of “Higher Education””, Higher Education 23(2): 102-105.

Kerr, C. 2001. The Uses of the University: Fifth ed. Cambridge: Harvard University Press.

Bok, D. 2003. Universities in the Marketplace: the Commercialization of Higher Education. Princeton: Princeton University Press.

White Paper on Education and Training. Teaching and Learning: Towards the Learning Society. 1995. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/language-en

Альтбах, Ф., Салми, Дж. (ред.). 2012. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских университетов мирового класса. М.: Весь мир.

Benson L., Harkavy I. & Puckett J. 2009. “Accelerating the Third (Democratic, Civic) Revolution in American Higher Education”. In: G.A. Olson & J.W. Presley (Eds.): The Future of Higher Education. Perspectives from America’s Academic Leaders. Boulder: Paradigm Publishers.

Noor-Ul-Amin, S. 2013. “An Effective use of ICT for Education and Learning by Drawing on Worldwide Knowledge, Research, and Experience: ICT as a Change Agent for Education (a literature review)”. Scholarly Journal of Education 2(4): 38-45.

Bonser, Ch.F. (ed.). 2009. Adapting Universities to the Global Society - A Transatlantic Perspective. New Brunswick: Transaction Publishers.

REFERENCES

Etzkowitz, H.&,Viale R. 2010. “Polyvalent knowledge and the Entrepreneurial University: A Third Academic Revolution?”, Critical Sociology 36(4): 595-609.

Silver, H. 1999. “Managing to Innovate in Higher Education”, British Journal of Educational Studies 47(2): 146-150.

Gаdamer G.-G. 2002. “Idea of University – yesterday, today, tomorrow”, In: М. Zubritska, N. Babalyk, Z. Rybchinska; vidp. red. M. Zubritska (Eds.). Idea of University: Antology. Lviv: Lytopys (in Ukrainian).

Sevostianov, G. N. 1983. (еd.). History of the USA. 1983. Vol. 1. M.: Nauka (in Russian).

Rodrigues, C. 2009. Universities, the second academic revolution and regional development: a tale (solely) made of “techvalleys”? URL: http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2037/83A.pdf

Ruegg, W. (ed.). 2004. A History of the University in Europe: Vol. 3, Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). Cambridge: Cambridge University Press.

Ross, A. M. 1992. “Two Decades of “Higher Education””, Higher Education 23(2): 102-105.

Kerr, C. 2001. The Uses of the University: Fifth ed. Cambridge: Harvard University Press.

Bok, D. 2003. Universities in the Marketplace: the Commercialization of Higher Education. Princeton: Princeton University Press.

White Paper on education and training. Teaching and learning: towards the learning society. URL:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/ language-en

Altbach, Ph., Salmi, J. (eds.). 2012. The Road to Academic Excellence. The Making of World-Class Research Universities. М.: Vesʹ myr (in Russian).

Benson L., Harkavy I. & Puckett J. 2009. “Accelerating the Third (Democratic, Civic) Revolution in American Higher Education”. In: G.A. Olson & J.W. Presley (eds.). The Future of Higher Education. Perspectives from America’s Academic Leaders. Boulder: Paradigm Publishers.

Noor-Ul-Amin, S. 2013. “An Effective use of ICT for Education and Learning by Drawing on Worldwide Knowledge, Research, and Experience: ICT as a Change Agent for Education (a literature review)”, Scholarly Journal of Education 2(4): 38-45.

Bonser, Ch.F. (ed.). 2009. Adapting Universities to the Global Society – A Transatlantic Perspective. New Brunswick: Transaction Publishers.

Опубліковано
2021-03-05
Як цитувати
Pivneva, L. (2021). ІННОВАЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ У КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНИХ РЕВОЛЮЦІЙ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 129-138. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ