ІННОВАЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ У КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНИХ РЕВОЛЮЦІЙ

  • L. Pivneva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0002-1592-4746
Ключові слова: академічні революції, освітня політика, вища освіта, політика викладання, інновації в навчанні, розвинуті країни, Україна

Анотація

Розглядаються категорії академічних революцій і інновацій у ракурсі освітньої політики у вищій школі.  Особливу увагу приділено розвитку інновацій у навчанні в зарубіжних і українських університетах, починаючи з XІX століття до сьогодні.  Відзначається, що сільськогосподарська, промислова, глобальна, демографічна та інші революції створили основу для академічних революцій, які відбулися в результаті трансформації суспільства і викликали інновації в системах вищої освіти. Підтверджується внесок академічних революцій в посиленні ролі університетів у суспільстві.  Найважливіші нововведення в навчанні стимулювали університетське викладання протягом усіх академічних революційних періодів (після  1867, 1945, 1989) у розвинених промислових та країнах, що розвиваються,  таких як США, деякі держави Європейського Союзу та Україна. 

Досліджується  виникнення інновацій у політиці викладання в університетах під час першої академічної революції, розглядається їх модифікація під час другої академічної революції, і нові повороти в трансформації інновацій під час третьої академічної революції. Впровадження інноваційних технологій у викладання відрізнялося інтенсивністю і масштабністю під час академічних революцій. На прикладах викладання показано, як політико-ідеологічні процеси в суспільстві впливали на функціонування університетів.

Зроблено спробу порівняти освітні процеси протягом трьох революцій і виявити найбільш інноваційний період.  Доводиться, що інновації в навчанні були вкорінені в трьох академічних революціях, третя – виявилася найбільш інноваційною.  Найважливіші нововведення в політиці викладання були пов'язані з розвитком науково-технічних знань, що сприяло виникненню інформаційного суспільства.  Розвинені країни запропонували впровадження політики співпраці у вищій освіті, що вплинуло на інновації в університетському навчанні.  Пандемія корона вірусy 2019/20 рр.  продемонструвала необхідність використання різних форм інтернет-комунікацій (Zoom, Google Classroom, Moodle, Whereby тощо) для перемикання на нові можливості навчати студентів у закладах вищої освіти у всьому світі на початку XXІ століття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

L. Pivneva, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Професор, д. політ. н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Etzkowitz, H. & Viale R. 2010. “Polyvalent knowledge and the Entrepreneurial University: A Third Academic Revolution?”, Critical Sociology 36(4): 595-609.

Silver, H. 1999. “Managing to Innovate in Higher Education”, British Journal of Educational Studies 47(2): 146-150.

Гадамер, Г.-Г. 2002. “Ідея Університету – вчора, сьогодні, завтра”, Ідея Університету: Антологія / М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубріцька (Ред.). Львів: Літопис.

Севостьянов, Г.Н. (ред.). 1983. История США. Т. 1. М.: Наука.

Rodrigues, C. 2009. Universities, the second academic revolution and regional development: a tale (solely) made of “techvalleys”? URL: http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2037/83A.pdf

Ruegg, W. (ed.). 2004. A History of the University in Europe: Vol. 3, Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). Cambridge: Cambridge University Press.

Ross, A. M. 1992. “Two Decades of “Higher Education””, Higher Education 23(2): 102-105.

Kerr, C. 2001. The Uses of the University: Fifth ed. Cambridge: Harvard University Press.

Bok, D. 2003. Universities in the Marketplace: the Commercialization of Higher Education. Princeton: Princeton University Press.

White Paper on Education and Training. Teaching and Learning: Towards the Learning Society. 1995. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/language-en

Альтбах, Ф., Салми, Дж. (ред.). 2012. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских университетов мирового класса. М.: Весь мир.

Benson L., Harkavy I. & Puckett J. 2009. “Accelerating the Third (Democratic, Civic) Revolution in American Higher Education”. In: G.A. Olson & J.W. Presley (Eds.): The Future of Higher Education. Perspectives from America’s Academic Leaders. Boulder: Paradigm Publishers.

Noor-Ul-Amin, S. 2013. “An Effective use of ICT for Education and Learning by Drawing on Worldwide Knowledge, Research, and Experience: ICT as a Change Agent for Education (a literature review)”. Scholarly Journal of Education 2(4): 38-45.

Bonser, Ch.F. (ed.). 2009. Adapting Universities to the Global Society - A Transatlantic Perspective. New Brunswick: Transaction Publishers.

REFERENCES

Etzkowitz, H.&,Viale R. 2010. “Polyvalent knowledge and the Entrepreneurial University: A Third Academic Revolution?”, Critical Sociology 36(4): 595-609.

Silver, H. 1999. “Managing to Innovate in Higher Education”, British Journal of Educational Studies 47(2): 146-150.

Gаdamer G.-G. 2002. “Idea of University – yesterday, today, tomorrow”, In: М. Zubritska, N. Babalyk, Z. Rybchinska; vidp. red. M. Zubritska (Eds.). Idea of University: Antology. Lviv: Lytopys (in Ukrainian).

Sevostianov, G. N. 1983. (еd.). History of the USA. 1983. Vol. 1. M.: Nauka (in Russian).

Rodrigues, C. 2009. Universities, the second academic revolution and regional development: a tale (solely) made of “techvalleys”? URL: http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2037/83A.pdf

Ruegg, W. (ed.). 2004. A History of the University in Europe: Vol. 3, Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). Cambridge: Cambridge University Press.

Ross, A. M. 1992. “Two Decades of “Higher Education””, Higher Education 23(2): 102-105.

Kerr, C. 2001. The Uses of the University: Fifth ed. Cambridge: Harvard University Press.

Bok, D. 2003. Universities in the Marketplace: the Commercialization of Higher Education. Princeton: Princeton University Press.

White Paper on education and training. Teaching and learning: towards the learning society. URL:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/ language-en

Altbach, Ph., Salmi, J. (eds.). 2012. The Road to Academic Excellence. The Making of World-Class Research Universities. М.: Vesʹ myr (in Russian).

Benson L., Harkavy I. & Puckett J. 2009. “Accelerating the Third (Democratic, Civic) Revolution in American Higher Education”. In: G.A. Olson & J.W. Presley (eds.). The Future of Higher Education. Perspectives from America’s Academic Leaders. Boulder: Paradigm Publishers.

Noor-Ul-Amin, S. 2013. “An Effective use of ICT for Education and Learning by Drawing on Worldwide Knowledge, Research, and Experience: ICT as a Change Agent for Education (a literature review)”, Scholarly Journal of Education 2(4): 38-45.

Bonser, Ch.F. (ed.). 2009. Adapting Universities to the Global Society – A Transatlantic Perspective. New Brunswick: Transaction Publishers.

Опубліковано
2021-03-05
Як цитувати
Pivneva, L. (2021). ІННОВАЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ У КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНИХ РЕВОЛЮЦІЙ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 129-138. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ