ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ КРЕАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • Інна Петрівна Репко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • Оксана Валеріївна Ільченко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • Вероніка Ігорівна Одарченко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: інтеграція, мистецтво, види мистецтва, навчання, студенти

Анотація

У статті розглянуто питання впливу комплексного сприйняття різних видів мистецтва на формування творчого, нестандартного мислення майбутніх педагогів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Інна Петрівна Репко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат педагогічних наук,  доцент, професор  кафедри педагогіки  та психології Комунального  закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Оксана Валеріївна Ільченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри корекційної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради.

Вероніка Ігорівна Одарченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри педагогіки  та психології Комунального  закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Андреев В.И. Педагогика Высшей школы Текст.: инновационно-прогностический курс / В.И. Андреев. М., 1994. – 276 с.

2. Борев Ю.Б. Эстетика Текст.: учебник / Ю.Б. Бореев. М.: Высш. шк., 2002. – 511 с.

3. Брушлинский . А.В. / РАН. Ин-т психологии. М., 1994. – 109 с.

4. Загвязинский В.И. Методология и методика педагогического исследования Текст. / В.И. Загвязинский. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.

5. Ільченко О.В. Підготовка майбутніх фахівців до поліхудожнього виховання дітей дошкільного віку. Текст.: дис. канд. пед. наук / О.В. Ільченко. Харків, 2012. – 209 с.

6. Каган М.С. Культура как предмет философского исследования Текст. / М.С. Каган // Роль духовной культуры в развитии личности. – Л.: Знание, 1979. –94 с.

7. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс Текст.: автореф. дисс. д-ра психол. наук / В.А. Кан-Калик. – Л., 1985. – 37 с.

8. Комарова Т.С. Интеграция в эстетическом воспитании детей. Текст. / Т.С. Комарова // Детский сад от А до Я. 2004. – № 6. – С. 14-24.

9. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления Текст.: процесс и способы решения технических задач / Т.В. Кудрявцев ; Акад. педагог , наук СССР. Ин-т общей педагог , психологии. — М.: Педагогика, 1975. – 304 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Репко, І., Ільченко, О., & Одарченко, В. (2015). ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ КРЕАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 199-203. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3650