Роль інтерактивного методу «Спільний проект» у підвищенні рівня засвоєння знань студентівіз теми «СНІД»

  • Ірина Євгеніївна Сизоненко
  • Юрій Вадимович Васьков Кафедра Теорії і методики фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
  • Вероніка Ігорівна Одарченко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: метод «Спільний проект», студенти, інтерактивна технологія

Анотація

У статті розкривається роль і значення методу інтерактивної технології «Спільний проект» у процесі підвищення рівня знань студентів 4 курсу факультету фізичного виховання з теми «СНІД».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Євгеніївна Сизоненко
Студентка Комунального  закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Юрій Вадимович Васьков, Кафедра Теорії і методики фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри Теорії і методики фізичного виховання
Вероніка Ігорівна Одарченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач

Посилання

1. Гин С. Условия формирования креативности [Электронний ресурс] С. Гин. – Режим доступа: http://www.trizway.com/art/article/137.html.

2. Гін А. Прийоми педагогічної техніки / А. Гін. – Луганськ, 2004. – 84 с.

3. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / В.В. Гузеев. – М. : Сентябрь, 1996.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352 с.

5. Дьяченко В. Новая дидактика / В. Дьяченко. – М. : 2001. – С. 4 – 9.

6. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Х. : ОВС, 2002. – 398 с.

7. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменологія развития, детство, отрочество / В.С. Мухина. – М. : Академия, 2000. – 456 с.

8. Омеляненко В. Теорія і методика виховання / В. Омеляненко, А. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415 с.

9. Пєхота О.М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська. – К. : А. С. К., 2001 – 256 с.

10. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – 136 с.

11. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / за ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

12. Метод проектів як інтерактивна технологія навчання та його використання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/innovacijni_tekhnologiji_navchannja/metod_proektiv_jak_interaktivna_tekhnologija_navchannja_ta_jogo_vikoristannja/63-1-0-5791.

13. Фасоля А.М. Урок в умовах особистісно-зорієнтованого навчання / А.М. Фасоля // Українська мова і література. – 2003. – № 46.

14. Silbeman M. Active Strategies. 101 Strategies to Teach Active Learning. – Boston, London etc., 1996. – P. 2–3.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сизоненко, І., Васьков, Ю., & Одарченко, В. (2015). Роль інтерактивного методу «Спільний проект» у підвищенні рівня засвоєння знань студентівіз теми «СНІД». Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 214-221. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2934