РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

  • Іван Олексійович Степанець Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • Сергій Іванович Рябоконь Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: позааудиторна робота, педагогічна майстерність, інноваційна діяльність, творчий розвиток, компетентність

Анотація

У статті здійснено аналіз питання організації позааудиторної роботи в педагогічному ВНЗ у контексті проблеми розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Іван Олексійович Степанець, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
Сергій Іванович Рябоконь, Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

директор Красноградського  коледжу Комунального  закладу «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури / С.С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

2. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте / Л.В. Кондрашова. – Киев; Одесса: Вища шк. Головное изд-во, 1988. – 160 с.

3. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге видання – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.

4. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

5. Сластенин В. Педагогика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Сластенин, И. Исаев и др. // Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/18.php.

6. Якушева С.Д. Основы педагогического майстерства / С.Д. Якушева. – М.: Академия, 2008. – 256c.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Степанець, І., & Рябоконь, С. (2015). РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 146-153. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3458

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)